Izveštaj o V Nacionalnom kongresu
Nacionalni V Kongres sa međunarodnim učešćem UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Breza“ od 08.05. do 12.05.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.
Pročitajte više
V KONGRES UMSTBS sa međunarodnim učešćem

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće u radu V Kongresa sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  08.05. do 12.05.2019. godine, u Hotelu “ Breza“ u Vrnjačkoj Banji u oganizaciji  Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije (UMSTBS), i  suorganizaciji  UMST KCS “Sestrinstvo“.

Pokrovitelji održavanja V Kongresa sa međunarodnim učešćem su Ministarstva zdravlja i KMSZTS

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, babice, specijaliste hirurgije i urgentne medicine. Pročitajte više...

 


Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće u radu V Kongresa sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  08.05. do 12.05.2019. godine, u Hotelu “ Brezau Vrnjačkoj Banji u oganizaciji  Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije (UMSTBS), i  suorganizaciji  UMST KCS “Sestrinstvo“.

 

Pokrovitelji održavanja V Kongresa sa međunarodnim učešćem su Ministarstva zdravlja i KMSZTS 

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, babice, specijaliste hirurgije i urgentne medicine.

Atina
4. PNAE kongres pedijatrijskog sestrinstva u Atini, 1-2 juna, 2018.

Poštovane kolege,

Pozivamo vas da nam se pridružite na 4. PNAE kongresu pedijatrijskog sestrinstva ,koji će biti održan u Atini, 1-2 juna, 2018. Kongres je organizovan od strane Evropske asocijacije pedijatrijskih sestara PNAE,  u saradnji sa Grčkom nacionalnom sestrinskom asocijacijom.

Pročitajte više
IV kongres
Izveštaj o održanom IV kongresu UMSTBS

PREDMET:   IZVEŠTAJ O ODRŽANOM IV KONGRESU UMSTBS   

  • Broj odluke: 153 - 02 - 3751/2014 – 01  doneta   17.11.2014  godine
  • Broj akreditacije: D - 2078/14

U organizaciji Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 10-14.06.2015  godine u Beogradu, u sali za predavanja u Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“ održan je IV Kongres UMSTBS,  akreditovano za  lekare, stomatologe, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Pročitajte više
Važne informacije o IV Kongresu UMSTBS:

Registracija:  10.06.2015.godine   10:00-15:00  u prostorijama UMSTBS, 

                       Resavska 28/III, Beograd

Otvaranje:     10.06.2015.godine u 17:00, svečana sala Skupštine grada, 

                      Dragoslava Jovanovića br.2  Beograd

Stručni  sadržaji  IV Kongresa  ( plenarna tematika, usmena i poster prezentacija, evaluacija i zaključci ) realizovaće se po  program: 11,12,13. 06.2015.godine u  sali za predavanja na IV spratu u Specijalnoj bolnici “Sveti Sava” u Beogradu, Nemanjina broj 2.

05.06.2015.godine                                          Organizacioni odbor IV Kongresa