UMSTBS organizuje XVIII Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem

u Vrnjačkoj Banji od 13.05.-17.05.2020. god. Plenarna tematika Simpozijuma je: Podrška razvoju dece tokom ranog detinjstva kroz podsticajnu negu"

Stručni odbor UMSTBS

Izveštaj sa Simpozijuma glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Tara, 27.11.-01.12.2019.godine

Tradicionalni Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege održan je na Tari, u hotelu „Omorika“ od 27.11. do 01.12.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije i Nj.K.V. Princeza Katarina Karađorđević.

Pročitajte više
Izveštaj sa 33. Simpozijuma medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

U organizaciji Sekcije sestara u onkologiji Udruženja medicinskih sestara i babica Republike Srbije, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije  i Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva , 08. novembra 2019. u hotelu “Crowne Plaza”  u Beogradu održan je 33. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije  tradicionalno u okviru 56. Kancerološke nedelje.

Pročitajte više
Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće na I Nacionalnom Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji, koji se održava 12.septembra , u Beogradu, KBC“Zvezdara“, svečana sala, Preševska 31, u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica R.Srbije - sekcija sestara u gerijatriji. Suorganiztor Simpozijuma je  je KO za grijatriju,“Prof.dr Petar Korolija“KBC“Zvezdara“.

Plenarna tematika Simpozijuma je na temu “Specifičnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata”.

Izveštaj o Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Tara, 28.11. - 02.12.2018.

Tradicionalni Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege održan je na Tari, u hotelu „Omorika“ od 28.11. do 02.12.2018. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.