Nacionalni simpozijum Tara 2018

Sa velikim zadovoljstvom Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, i nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da uzmu učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, od 28.11. do 02.12.2018. godine, u Hotelu “Omorika“ na Tari.

 

Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

Obaveštavamo Vas da će se 32. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije, održati u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu 2. novembra 2018. godine u sklopu tradicionalne 55. Kancerološke nedelje (31.oktobra-3.novembra 2018. godine).

U prilogu je obaveštenje sa temama, instrukcijama za pisanje i prijavljivanje sažetaka, detaljima o kotizaciji i registraciji kao i preliminarni program 32. Simpozijuma.

 

Interviju sa predsednicom UMSTBS i direktorkom KMSZTS

Intervju sa predsednicom Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica Rapublike Srbije, Dijanom Otašević, možete pročitati ovde.

Izveštaj o simpozijumu održanom 09.05.-13.05.2018.godine

Tradicionalni Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem, održan je u Vrnjačkoj Banji, od 09.05. do 13.05.2018. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara republike Srbije.

Pročitajte više
Simpozijum XVII Vrnjacka Banja
XVII Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, Vrnjačka Banja, 09.05.-13.05.2018

Poštovane koleginice i kolege uvaženi saradnici,

Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije, Vas poziva  da uzmete učešće u radu  Simpozijuma medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, koji se održava u Hotelu „Breza“, u Vrnjačkoj Banji  od 09.05.do 13.05.2018. godine.

Pročitajte više