Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće na I Nacionalnom Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji, koji se održava 12.septembra , u Beogradu, KBC“Zvezdara“, svečana sala, Preševska 31, u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica R.Srbije - sekcija sestara u gerijatriji. Suorganiztor Simpozijuma je  je KO za grijatriju,“Prof.dr Petar Korolija“KBC“Zvezdara“.

Plenarna tematika Simpozijuma je na temu “Specifičnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata”.

Izveštaj o Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Tara, 28.11. - 02.12.2018.

Tradicionalni Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege održan je na Tari, u hotelu „Omorika“ od 28.11. do 02.12.2018. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.


Tara simpozijum 2018

Nacionalni simpozijum Tara 2018

Sa velikim zadovoljstvom Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, i nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da uzmu učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, od 28.11. do 02.12.2018. godine, u Hotelu “Omorika“ na Tari.

 

Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

Obaveštavamo Vas da će se 32. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije, održati u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu 2. novembra 2018. godine u sklopu tradicionalne 55. Kancerološke nedelje (31.oktobra-3.novembra 2018. godine).

U prilogu je obaveštenje sa temama, instrukcijama za pisanje i prijavljivanje sažetaka, detaljima o kotizaciji i registraciji kao i preliminarni program 32. Simpozijuma.