Najava za I Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara tehničara u gerijatriji

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica r. Srbije
- sekcija sestara u gerijatriji

Suorganizator: KO za gerijatriju
“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:
Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

koji će se održati 12.09.2019. u svečanoj sali KBC"Zvezdara", Preševska 31. u Beogradu.
Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za: lekare, specijaliste interne medicine; gerijatrije,
stomatologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike, medicinske sestre i zdravstvene tehničare

 

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i  babica
r. Srbije - sekcija sestara u gerijatriji  

Suorganizator: KO za gerijatriju“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:

Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za:lekare, specijaliste interne medicine;gerijatrije;

stomatologe,farmaceute,biohemičare,  socijalne radnike,medicinske sestre i zdravstvene tehničare

 

 

 

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i  babica
r. Srbije - sekcija sestara u gerijatriji  

Suorganizator: KO za gerijatriju“Prof.dr Petar Korolija“KBC”Zvezdara”, Beograd

NAJAVLJUJE !!!

I  NACIONALNI SIMPOZIJUM MEDICINSKIH SESTARA TEHNIČARA U GERIJATRIJI 

Plenarna tematika Simpozijuma:

Specificnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata

Odluka ZSS br 153-02-1413/2019-01 od  20.05.2019.god;

Akreditacija br D -1-647/19

Simpozijum je akreditovan za:lekare, specijaliste interne medicine;gerijatrije;

stomatologe,farmaceute,biohemičare,  socijalne radnike,medicinske sestre i zdravstvene tehničare

 

 

Izveštaj o Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, Tara, 28.11. - 02.12.2018.

Tradicionalni Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege održan je na Tari, u hotelu „Omorika“ od 28.11. do 02.12.2018. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.


Tara simpozijum 2018

Nacionalni simpozijum Tara 2018

Sa velikim zadovoljstvom Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, i nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da uzmu učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, od 28.11. do 02.12.2018. godine, u Hotelu “Omorika“ na Tari.

 

Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

Obaveštavamo Vas da će se 32. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije, održati u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu 2. novembra 2018. godine u sklopu tradicionalne 55. Kancerološke nedelje (31.oktobra-3.novembra 2018. godine).

U prilogu je obaveštenje sa temama, instrukcijama za pisanje i prijavljivanje sažetaka, detaljima o kotizaciji i registraciji kao i preliminarni program 32. Simpozijuma.