Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 27.12.2019. u Vojnomedicinskoj akademiji, Crnotravska 17, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: Hirurški tretman rane-sestrinske procedure

Broj odluke : 153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019.

Broj akreditacije : D-1-1006/19

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 27.12.2019. u Domu zdravlja Brus, Kralja Petra I, Brus

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: Postupci medicinske sestre - tehničara sa agresivnim pacijentom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: preventivni postupci

Broj odluke : 153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019.

Broj akreditacije : D-1-1008/19

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Stručni sastanak I kategorije 23.12.2019. Hotel „ Radison“ u Beogradu.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica R Srbije- Sekcija sestara u onkologiji, i MSD kompanija,  sa zadovoljstom Vas pozivaju da uzmete učešće na  Stručnom  sastanku  I kategorije, koji će se održati 23. decembra, 2019.godine u Hotelu „ Radisson, ul. Bulevar vojvode Mišića, Beograd. 

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 06 .11.2019. u Opštoj bolnici Valjevo, Sinđelićeva br. 62, Valjevo
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: Značaj emocionalne i socijalne inteligencije u komunikaciji medicinske sestre sa pacijentom

Broj odluke : 153 - 02 - 01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019

Broj akreditacije : D-1-888/19

Učesnici ostvaruju 5 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa,17.10.2019. VMC-Slavija, ul. Pasterova br. 3, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: “Mentalnohigijenski pristup porodici i braku”

Broj odluke : 153 – 02 –01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019.

Broj akreditacije : D-1-894/19

Učesnici ostvaruju 5 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde