Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, Ob Valjevo, 27.02.2018.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre, zdravstvene  tehničare
Broj odluke: 153-02-489/2017-01 datum: 03.03.2017. godine
Broj akreditacije: D-1-238/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

VMA
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, VMA Beograd, 20.02.2018.
Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:
  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre, zdravstvene  tehničare

Broj odluke:  153-02-1697/2017-01 doneta 19.08.2017.godine

Broj akreditacije:  D-1-1013/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Učešće medicinske sestre u radu Preventivnog centra

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Stručni sastanak I kategorije sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

Broj odluke:  153-02-3452/2017-01 doneta 18.11.2017.godine

Broj akreditacije:  D-1-1368/17

 

Učesnici ostvaruju 2  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Uloga zdravstvenih radnika u ranom prepoznavanju simptoma Alchajmerove bolesti- uvođenje skrininga na primarnom nivou

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Stručni sastanak I kategorije sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

Broj odluke:  153-02-3452/2017-01 doneta 18.11.2017.godine

Broj akreditacije:  D-1-1369/17


Učesnici ostvaruju 2  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Predavanje sa pismenim resavanjem testa u VMC Novi Beograd, 25.01.2018.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa,

 

Broj odluke:   153 – 02 – 1697/2017 - 01 doneta 19.08.2017.

Broj akreditacije: D-1-1012/17


Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.