Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, OB Kruševac, 14.09.2018.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Broj odluke:   153-02-3452/2017-01   datum: 18.11.2017 . godine

Broj akreditacije: D-1-1365/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, VMA Beograd, 21.06.2018

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Broj odluke:   153-02-1697/2017-01 datum: 19.08.2017. godine
Broj akreditacije: D-1-1014/17 

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Stručni sastanak I kategorije, 19. jun 2018. godine VMC, Beograd

U okviru Interforumskog rada Forum PZZ i Forum sestara u internoj medicini organizuje

  • Stručni sastanak I kategorije sestara u internoj medicini, sekcija sestara u neourologiji

Broj odluke:  153-02-507/2018-01 doneta 05.03.2018.godine
Broj akreditacije:  D-1-323/18

Učesnici ostvaruju 2 boda

  • Stručni sastanak I kategorije sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Broj odluke:  153-02-3452/2017-01 doneta 18.11.2017.godine
Broj akreditacije:  D-1-1368/17

Učesnici ostvaruju 2 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, VMA Beograd, 19.04.2018

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene  tehničare

Broj odluke:   153-02-1697/2017-01 datum: 19.08.2017. godine
Broj akreditacije: D-1-1012/17 

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, DZ Brus, 2.3.2018

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene  tehničare
Broj odluke: 153-02-1697/2017-01 datum: 19.08.2017. godine
Broj akreditacije: D-1-1014/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde