Hotel Omorika Tara
Predavanje sa pismenim resavanjem testa u Kongresnoj sali hotela „Omorika“, Tara 29.11.2017.
Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:
  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za lekare, stomatologe,farmaceute,biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko-akušerske sestre

Broj odluke:   153-02-1697/2017-01 doneta 19.08.2017.godine
Broj akreditacije: D-1-1011/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

KBC Zvezdara
Predavanje sa pismenim resavanjem testa u KBC Zvezdara 20.10.2017.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje u okviru Foruma sestara u psihijatriji:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke:   153 – 02 – 489/2017 - 01 doneta 03.03.2017.
Broj akreditacije: D-1-238/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

OBAVEŠTENJE ZA UČESNIKE
Planirana KME najavljena za 29.09.2017.godine. u DZ Zvezdara zbog iznenadnih vandrednih obaveza predavača održaće se 27.09.2017.godine. u DZ Zvezdara sa početkom u 11h.
                                                                                         STRUČNI ODBOR UMSTBS
Predavanje sa pismenim resavanjem testa u Leskovcu

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke: 153-02-489/2017-01 doneta 03.03.2017.godine

Broj akreditacije: D-1-242/17

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa održaće se 19.09.2017. godine u Valjevu

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa 

Broj odluke:   153 – 02 – 1697/2017 - 01 doneta 19.08.2017.

Broj akreditacije: D-1-1014/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.