ob laza k lazarevic
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, OB Laza K. Lazarević, Šabac, 24.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke : 153 – 02 – 2275/2018 – 01,doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije : D-1-971/18

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

VMC NBG
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, VMC-Novi Beograd 16.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa,akreditovano za: medicinske sestre,babice  i zdravstvene tehničare

Broj odluke:   153 – 02 – 2275/2018 - 01 doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije: D-1-972/18

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, KBC Zvezdara, 09.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute, biohemičare,medicinske sestre,babice izdravstvene tehničare

Broj odluke:   153 – 02 – 2275/2018 - 01   datum: 21.08.2018. godine

Broj akreditacije: D-1-970/18

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

II stručna sastanka, OB Valjevo, 28.03.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

II stručna sastanka 

Broj odluke:153-02- 2275/2018-01  datum: 21.08.2018.godine

Broj akreditacije: D-1-975/18

Učesnici ostvaruju 2 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, DZ Zvezdara, 12.03.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute, biohemičare,medicinske sestre,babice izdravstvene tehničare

Broj odluke:   153 – 02 – 2275/2018 - 01   datum: 21.08.2018. godine

Broj akreditacije: D-1-970/18

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde