Dva stručna sastanka, 26.02.2020. u KBC „Zvezdara“, Preševska 31, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Dva Stručna sastanka I kategorije


I Stučni sastanak I kategorije

Broj odluke:  153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019.

Broj akreditacije: D-1-1002/19


II Stručni sastanak I kategorije

Broj odluke:   153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019.

Broj akreditacije: D-1-648/19

 

Učesnici ostvaruju 2 boda, po stručnom sastanku.

 
Dva stručna sastanka, 21.02.2020. u Institutu za rehabilitaciju „Selters“, Mladenovac
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Dva Stručna sastanka I kategorije


I Stučni sastanak I kategorije

Broj odluke:   153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019.

Broj akreditacije: D-1-1003/19


II Stručni sastanak I kategorije

Broj odluke:   153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019.

Broj akreditacije: D-1-1004/19

 

Učesnici ostvaruju 2 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

DZ „Milutin Ivković“
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 07.02.2020. u DZ „Milutin Ivković“, Palilula, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke: 153 – 02 –01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019.

Broj akreditacije: D-1-894/19

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 27.12.2019. u Vojnomedicinskoj akademiji, Crnotravska 17, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: Hirurški tretman rane-sestrinske procedure

Broj odluke : 153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019.

Broj akreditacije : D-1-1006/19

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 27.12.2019. u Domu zdravlja Brus, Kralja Petra I, Brus

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: Postupci medicinske sestre - tehničara sa agresivnim pacijentom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: preventivni postupci

Broj odluke : 153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019.

Broj akreditacije : D-1-1008/19

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde