Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, i nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da prijave stručni i/ili naučni rad, za učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, u Hotelu “Omorika“ na Tari, od 27.11. do 01.12.2019. godine.

 

 

OB Kruševac
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, OB Kruševac, 07.06.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke : 153 – 02 – 2275/2018, doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije : D-1-972/18

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

ob laza k lazarevic
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, OB Laza K. Lazarević, Šabac, 24.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke : 153 – 02 – 2275/2018 – 01,doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije : D-1-971/18

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

VMC NBG
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, VMC-Novi Beograd 16.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa,akreditovano za: medicinske sestre,babice  i zdravstvene tehničare

Broj odluke:   153 – 02 – 2275/2018 - 01 doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije: D-1-972/18

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, KBC Zvezdara, 09.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za lekare,stomatologe,farmaceute, biohemičare,medicinske sestre,babice izdravstvene tehničare

Broj odluke:   153 – 02 – 2275/2018 - 01   datum: 21.08.2018. godine

Broj akreditacije: D-1-970/18

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova