VMA
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, VMA Beograd, 19.04.2018

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene  tehničare

Broj odluke:   153-02-1697/2017-01 datum: 19.08.2017. godine
Broj akreditacije: D-1-1012/17 

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, DZ Brus, 2.3.2018

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre i zdravstvene  tehničare
Broj odluke: 153-02-1697/2017-01 datum: 19.08.2017. godine
Broj akreditacije: D-1-1014/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

VMA
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, VMA Beograd, 20.02.2018.
Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:
  • Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, akreditovano za medicinske sestre, zdravstvene  tehničare

Broj odluke:  153-02-1697/2017-01 doneta 19.08.2017.godine

Broj akreditacije:  D-1-1013/17

 

Učesnici ostvaruju 5  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Učešće medicinske sestre u radu Preventivnog centra

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Stručni sastanak I kategorije sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

Broj odluke:  153-02-3452/2017-01 doneta 18.11.2017.godine

Broj akreditacije:  D-1-1368/17

 

Učesnici ostvaruju 2  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Uloga zdravstvenih radnika u ranom prepoznavanju simptoma Alchajmerove bolesti- uvođenje skrininga na primarnom nivou

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica organizuje:

  • Stručni sastanak I kategorije sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

Broj odluke:  153-02-3452/2017-01 doneta 18.11.2017.godine

Broj akreditacije:  D-1-1369/17


Učesnici ostvaruju 2  bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.