Dva stručna sastanka, 26.02.2020. u KBC „Zvezdara“, Preševska 31, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje: Dva Stručna sastanka I kategorije I Stučni sastanak I kategorije Broj odluke:  153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019. Broj akreditacije: D-1-1002/19 II Stručni sastanak I kategorije Broj odluke:   153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019. Broj akreditacije: D-1-648/19   Učesnici ostvaruju 2 boda, po stručnom sastanku. Kompletan program i uslove prijave možete preuzeti ovde.  
Pročitajte više
Dva stručna sastanka, 21.02.2020. u Institutu za rehabilitaciju „Selters“, Mladenovac
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje: Dva Stručna sastanka I kategorije I Stučni sastanak I kategorije Broj odluke:   153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019. Broj akreditacije: D-1-1003/19 II Stručni sastanak I kategorije Broj odluke:   153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019. Broj akreditacije: D-1-1004/19   Učesnici ostvaruju 2 boda Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde
Pročitajte više
DZ „Milutin Ivković“
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 07.02.2020. u DZ „Milutin Ivković“, Palilula, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje: Predavanje sa pismenim rešavanjem testa Broj odluke: 153 – 02 –01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019. Broj akreditacije: D-1-894/19 Učesnici ostvaruju 5 bodova Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde
Pročitajte više
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 27.12.2019. u Vojnomedicinskoj akademiji, Crnotravska 17, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje: Predavanje sa pismenim rešavanjem testa Tema: “Hirurški tretman rane-sestrinske procedure” Broj odluke : 153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019. Broj akreditacije : D-1-1006/19 Učesnici ostvaruju 5 bodova Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde
Pročitajte više
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 27.12.2019. u Domu zdravlja Brus, Kralja Petra I, Brus
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje: Predavanje sa pismenim rešavanjem testa Tema: “Postupci medicinske sestre - tehničara sa agresivnim pacijentom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: preventivni postupci” Broj odluke : 153 – 02 –2167/2019 - 01 doneta 19.11.2019. Broj akreditacije : D-1-1008/19 Učesnici ostvaruju 5 bodova Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde
Pročitajte više