Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 06 .11.2019. u Opštoj bolnici Valjevo, Sinđelićeva br. 62, Valjevo
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: Značaj emocionalne i socijalne inteligencije u komunikaciji medicinske sestre sa pacijentom

Broj odluke : 153 - 02 - 01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019

Broj akreditacije : D-1-888/19

Učesnici ostvaruju 5 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa,17.10.2019. VMC-Slavija, ul. Pasterova br. 3, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: “Mentalnohigijenski pristup porodici i braku”

Broj odluke : 153 – 02 –01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019.

Broj akreditacije : D-1-894/19

Učesnici ostvaruju 5 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da uzmu učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, u Hotelu “Omorika“ na Tari, od 27.11. do 01.12.2019. godine.  

Molimo učesnike Simpozijuma da blagovremeno izvrše rezervaciju  smeštaja u Hotelu"Omorika"! 

 

 

OB Kruševac
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, OB Kruševac, 07.06.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke : 153 – 02 – 2275/2018, doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije : D-1-972/18

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

ob laza k lazarevic
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, OB Laza K. Lazarević, Šabac, 24.04.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Broj odluke : 153 – 02 – 2275/2018 – 01,doneta 21.08.2018.

Broj akreditacije : D-1-971/18

Učesnici ostvaruju 5 bodova

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde