IZVEŠTAJ O DVA STRUČNA SASTANKA ODRŽANA 02.10.2019.GOD. U DZ ZVEZDARA

Prema planu i programu KE UMSTB RS održana su dva stručna sastanka 02.10.2019.godine u DZ Zvezdara sa početkom u 1300 časova.

Prvi stručni sastanak su prezentovale: Maja Milosavljević-Gaćeša i Jasmina Ćirović-DZ Zvezdara

,,Učešće medicinske sestre uedukaciji pacijenata obolelih od gonartroze” br.akred.D-1-648/19

Drugi stručni sastanak je prezentovala Zorica Radojković,sms-DZ Čačak

,,Aktivnosti medicinske sestre u savetovalištu za dijabetes“ br.akred. D-1-1256/18

Stručnim sastancima je prisustvovalo oko 100 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara,kao i menadžment DZ Zvezdara,koji je pozdravio skup.

Ispred UMSTB RS prisutne je pozdravila sms Zorica Radojković,koja je prenela podršku naše strukovne asocijacije za aktivnosti DZ Zvezdara u smislu promocije dojenja (Nacionalna nedelja promocije dojenja) kao i drugih promotivnih aktivnosti prema kalendaru Javnog zdravlja.

Može se oceniti kao uspešna KE uz aktivno učešće prisutnih na stručnim sastancima.