Zajednički sastanak Naučnog odbora UMSTBS i Redakcionog Odbor časopisa "Sestrinska reč"

U subotu 04.02.2023.god u prostorijama UMSTBS održan je zajednički sastanak Naučnog odbora UMSTBS i Redakcionog Odbor časopisa "Sestrinska reč".