Simpozijum Tara 2017.

II Stručni sastanak medicinskih sestara i tehničara urgentne medicine

.