Simpozijum Tara 2017.

Sa sastanka naučnog odbora UMSTBS 24.6.2017. u Beogradu