Sa sastanka naučnog odbora UMSTBS 24.6.2017. u Beogradu