10. Kongres evropske asocijacije sestara u neurologiji

The 10th Quadrennial Congress of the European Association of Neuroscience Nurses
May 13-16th 2015 Belgrade, Serbia

U Beogradu je održan Evropski kongres sestara u neurologiji. To je drugi sestrinski, evropski kongres  održan u Srbiji. Zhvaljujući višegodišnjoj saradnji, kolege iz evropskih zemalja imaju veliko razumevanje za probleme setrinstva u Srbiji. Pošto je veoma mali broj sestara iz Srbije u mogućnosti da prisustvuje evropskim i svetskim kongresima, kolege iz sveta pokušavaju da pomognu i uključe sestre u evropske tokove. Ovog puta približili smo evropski  kongres našim sestrama. Bez troškova putovanja i smeštaja u stranim zemljama procenili smo da imaju veću mogućnost učestvovanja. Kotizacija je takođe bila duplo niža za sestre iz Srbije i okruženja.  Pored svega, broj sestara, učesnika kongresa iz Srbije je bio svega 15%. Sestre koje su odlučile da učestvuju, spremale su radove i prezentacije na engleskom sa uzbuđenjem i željom da dožive nešto novo. Njihova očekivanja nisu izneverena, prenose pozitivne utiske i lepo druženje sa kolegama iz cele Evrope, Amerike, Kanade, Australije.

Domaćin Kongresa i suorganizator bila je Sekcija sestara u neurologiji, članica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije. To je bio 10. Kongres Evropske asocijacije sestara u neurologiji (EANN), naredni će se održati u Mančesteru u Engleskoj 2019. godine.

U radu Kongresa učestvovalo je 200 sestara iz 19 zemalja. Održan je u centru Sava, od 13.-16.maja.

Slušali smo 50 usmenih prezentacija, 5 predavača po pozivu, 6 radionica i videli 31 poster. Radovi su bili veoma kvalitetni.

Održani su godišnji sastanci predstavnika članica EANN i WFNN (Svetske asocijacije sestara u neurologiji).

Organizovane su posete Bolnici „Sveti Sava“ i Klinici za neurologiju, kao i obilazak Beograda sa vodičem. Pored stručnog rada učesnici su uživali u kulturnim i zabavnim programima.

Kao domaćini kongesa opravdali smo poverenje Evropske asocijacije i postavili standard visokog kvaliteta organizacije i rada Kongresa.

Veliko poštovanje i zahvalnost svim kolegama koji su svojim radom i ponašanjem doprineli i pomogli u organizaciji i stručnom radu Kongresa.

Predsednica organizacionog odbora Kongresa
Jasna Nikolčić