Izveštaj o održanom IV kongresu UMSTBS

IV kongres

PREDMET:   IZVEŠTAJ O ODRŽANOM IV KONGRESU UMSTBS   

 • Broj odluke: 153 - 02 - 3751/2014 – 01  doneta   17.11.2014  godine
 • Broj akreditacije: D - 2078/14

U organizaciji Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 10-14.06.2015  godine u Beogradu, u sali za predavanja u Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“ održan je IV Kongres UMSTBS,  akreditovano za  lekare, stomatologe, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

Kongres je otvoren svečanom akademijom, povodom 20 godina od osnivanja samostalne sestrinske asocijacije u sali Skupštine grada, u prisustvu uvaženih zvanica i učesnika Kongresa. 

Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije  IV Kongres vrednovan je:

 • Predavači: 11 bodova
 • Pasivni učesnici: 5 bodova
 • Usmena prezentacija stručnih radova: 9 bodova
 • Poster prezentacija stručnih radova:  7 bodova

Moderator okruglog stola Nadežda Janjić, dipl. ek., vms i predavači po pozivu: dr Goran Lažetić, spec. psihijatar, dr Svetislav Mitrović, spec. psihijatar, prof. dr Nikola Milinić, gastroenterolog, Gora Miljanović, nastavnik, master ek., vms,  Vesna Cvejić, sms, specijalista kliničke nege i Željka Damjanović Jungić, sms prezentovali su učesnicima IV Kongresa plenarnu tematiku na temu: „Alkoholizam i njegovi efekti na  fizičko i  mentalno zdravlje“.

Udruženje je sprovelo istraživanje na predloženu temu na uzorku od 2500 ispitanika - mlade populacije (učenika osnovnih, srednjih i strukovnih škola).

Na IV Kongresu UMSTBS registrovano je 69 pasivnih učesnika, 27 usmenih prezentacija stručnih radova i 45 poster prezentacije.

U radu Kongresa su uzeli učešće kolege iz Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine.

Evaluacija IV Kongresa UMSTBS:

Evaluacioni upitnik popunilo 85 učesnika, od kojih je 75 dalo ocenu 5 za ukupnu organizaciju IV Kongresa. Veliki broj učesnika je odgovorio da je informaciju o planiranju i održavanju Kongresa dobilo od kolega, mali broj da su informisani pisanom ili elektronskom poštom, što ukazuje da mali broj sestara koristi sajt Udruženja za informisanje.

Učesnici su veoma pozitivno ocenili predavače plenarne tematika, kao i usmene i poster prezentacije što ilustrujemo obrađenim pitanjem iz evaluacionog upitnika:

 • Predavači – okrugli sto:

  OCENA 5 : 78        OCENA 4: 7

 • Usmene prezentacije:

  OCENA 5:  79        OCENA 4: 9

 • Poster prezentacije:

  OCENA 5: 71         OCENA 4: 11        OCENA 3: 1

Preporuke učesnika IV Kongresa za Udruženje, sestrinsku asocijaciju sa dugogodišnjm iskustvom u organizaciji ovako značajnih edukativnih skupova, predstavljaju izazov za još kvalitetniju pripremu u cilju zadovoljavanja interesa i potreba sestara i ostalih učesnika. Šta su nam učesnici IV Kongresa preporučili:

 • sto više tema o sestrinskim asocijacijama i sestrinstvu;
 • preporuka da ustanove članice budu domaćini ovakvih skupova –uvek može bolje, ali ovo je odlično, organizacija odlična;
 • savremeni trendovi u lečenju šečerne bolesti;
 • da kongresi budu skup svih sestrinskuh udruženja;
 • da na predavanjima stručnih skupova budu prisutni predstavnici sindikata i komora;
 • da je organizacija na nivou međunarodnih organizacija;
 • i da je Udruženje kadro da organizuje evropske i setske kongrese;
 • divljenje domaćinu Kongresa, koleginicama bolnice Sv. Sava.

Tradicionalno, kao i prethodnih godina, Udruženje je dodelilo zahvalnice i knjigu: MONOGRAFIJA:SESTRINSTVO I BABIŠTVO – OSNOVI PROFESIJE, autor prof.Snežana Bošković, autorima najboljih usmenih i poster prezentacija stručnih radova.

Za najbolju usmenu prezentaciju nagrađeni su:

1. Tanja Ljubojević, OB “Sveti Luka” iz Smedereva

2. Gordana Katić, KBC “Bežanijska kosa” iz Beograda

3. Živanka Marinković, KCS, Beograd

4. Jasmina Stojanov, Specijalna bolnica “Sveti Sava” iz Beograda

5. Berislav Popović, OB Zaječar

6. Olivera Milanović, Institut za majku i dete “Dr Vukan Čupić” iz Beograda

7. Jelena Ivković, Dom zdravlja Kruševac.

Za najbolju poster prezentaciju nagrađeni su:

1. Damir Peličić, KC Podgorica, Crna Gora

2. Popović Ana, Specijalna bolnica “Sveti Sava” iz Beograda

3. Sanja Stojanovska, OB iz Kumanova, Makedonija

4. Gordana Vukadinović, CVMU iz Beograda

5. Dragana Teofilović , Specijalna bolnica “Sveti Sava” iz Beograda

6. Jasna Vranjanac, Specijalna bolnica “Sveti Sava” iz Beograd

 

Kontinirana edukacija organizovana na Kongresima ili Simpozijumima podrazumeva donošenje zaključaka shodno plenarnoj tematici u cilju prepoznavanja značaja sestrinskog doprinosa u očuvanju zdravlja stanovništva, i u rešavanju, usled bolesti nastalih zdravstvenih problema, i kod relevantnih institucija predlaganje mera za rešavanje problema.

Opredeljenje za tematiku olkruglog stola: ALKOHOLIZAM I NJEGOVI EFEKTI NA FIZIČKO I MENTALNO ZDRAVLJE je bilo u cilju sagledavanje osnovnih tokova i problema alkoholizma, bolesti zavisnosti koja prema brojnim pokazateljima predstavlja neinfektivu epidemiju 21 veka.

Medicinske sestre i tehničari predstavljaju najveću, i značajnu kariku u sistemu zdravstvene zaštite. One mogu da imaju veliki uticaj na smanjenje zloupotrebe alkohola, ukljućivanjem u ciljana nacionalna istraživanja (periodična) o konzumiranju alkohola, i sa njom povezanoj šteti u opštoj populaciji, kao i populaciji mladih.

Shodno tome na IV Kongresu doneti su zaključci:

 1. Neophodno je prepoznati značaj i  mogućnosti Udruženja - sestrinske asocijacije, prepoznati je kao partnera i dati neophodnu podršku u obezbeđivanju resursa od strane Ministarstva zdravlja za realizaciju istraživanja.

 2. Neophodno je kontinuirano sprovoditi prevenciju alkoholizma baziranu na edukativnim programima sa ciljem informisanja celokupne populacije, posebno mladih o svim aspektima alkoholizma. Adekvatni prenosioci poruka i informacija treba da su medicinske sestre čija je jedna od osnovnih funkcija zadravstveno vaspitni rad.

 3. Razvijanje ili podržavanje postojećih programa namenjenih pojedinim populacijskim grupama sa rizikom kao što su mladi.

 

Beograd,                                                             Predsednik Stručnog odbora IV Kongresa

18.06.2015.godine                                              Mr sci.med. Snežana Bošković, s.r.

 

Stručni odbor IV Kongresa imenovao je radne grupe, sa zadatkom da isprate, procene i ocene prezentaciju stručnih radova. Predloženi za najbolju usmenu i poster prezentaciju stručnih radova nagrađeni su zahvalnicom i knjigom – monografijom: Sestrinstvo i babištvo - osnovi profesije, autor Mr Snežana Bošković.

Za usmenu prezentaciju nagrađeni su:

1. Tanja Ljubojević, OB “Sveti Sava” iz Smedereva

2. Gordana Katić, KBC “Bežanijska kosa” iz Beograda

3. Živanka Marinković, KCS, Beograd

4. Stojanov Jasmina, Specijalna bolnica “Sveti Sava” Beograd

5. Berislav Popović, OB Zaječar

6. Olivera Milanović, Institut za ,majku i dete “Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd

Za poster prezentaciju nagrađeni su:

1. Damir Peličić, KC Podgorica, Crna Gora

2. Ana Popović

3. Sanja Stojanovska. OB Kumanovo, Makedonija

4. Gordana Vukadinović, CVMU, Beograd

5. Dragana Teofilović, Specijalna bolnica “Sveti Sava” iz Beograda

6. Jasna Vranjanac, Specijalna bolnica “Sveti Sava” iz Beograda

 

 

Beograd                                                         Predsednik stručnog odbora IV   Kongresa

18.06.2015.godine                                              Mr sc. med. Snežana Bošković