4. PNAE kongres pedijatrijskog sestrinstva u Atini, 1-2 juna, 2018.

Atina

Poštovane kolege,

Pozivamo vas da nam se pridružite na 4. PNAE kongresu pedijatrijskog sestrinstva ,koji će biti održan u Atini, 1-2 juna, 2018. Kongres je organizovan od strane Evropske asocijacije pedijatrijskih sestara PNAE,  u saradnji sa Grčkom nacionalnom sestrinskom asocijacijom.

Evropsko pedijatrijsko sestrinstvo okupljeno u PNAE udružilo je snage u  cilju promovisanja i osiguranja  kvalitetne pedijatrijske nege  širom Evrope, imajući u vidu potrebu za specijalizovanom zdravstvenom negom  od strane zdravstvenih stručnjaka, i sa visokim nivoom teorijskih znanja i praktičnih veština.

Organizacioni odbor  IV Kongresa  PNAE

4th PNAE Congress on Paediatric Nursing