Simpozijum od 29.11.-03.12.2017. u Hotelu Omorika na Tari

Poštovane koleginice i kolege,uvaženi saradnici i prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom Vas pozivam da uzmete učešće na tradicionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, koji se održava od 29.11-03.12.2017. godine, na Tari u hotelu „Omorika“. Naučno - stručni odbor Udruženja odabrao je aktuelne teme za plenarnu tematiku i angažovao afirmisane predavače, koji de učesnicima iz Srbije i regiona predstaviti veoma dobro osmišljen i sveobuhvatan program najznačajnijih stručnih i naučnih tema iz sestrinske prakse, sa ciljem da učesnici na Simpozijumu inoviraju i steknu nova znanja, veštine i smernica za unapređenje profesionalnih aktivnosti. Plenarna tematika ovogodišnjeg Simpozijuma realizovaće se kroz rad dva okrugla stola.

Tematika I okruglog stola posvećena je bezbednom načinu rada sa citotoksičnim lekovima, potencijalnim opasnostima u radu, kao i neželjenim dejstvima citotoksičnih lekova na zdravlje medicinskih sestara-tehničara i zdravstvenih radnika. Kroz interaktivnu diskusiju, uz učešće predstavnika relevantnih institucija, ukazaćemo na trenutnu situaciju u R. Srbiji, razmeniti iskustva sa kolegama iz drugih zemalja i inicirati hitne mere u vezi očuvanja zdravlja i mogućnostima unapređenja zaštite sestara i svih članova zdravstvenih timova, od neželjenih dejstva citotoksičnih lekova.

Tematika II okruglog stola de se realizovati kroz učešće naših eminentnih profesora zdravstvene nege iz institucija koje obrazuju medicinske sestre, na temu “Izazovi i problemi u organizovanju kliničke stručne prakse u srednjim i visokim školama zdravstvene struke”. Tokom rada u okviru ovog okruglog stola, govoriće se o opštim i specifičnim ishodima stručne prakse u kliničkom okruženju, principima i zakonskoj regulativi stručne prakse, mentorstvu u stručnoj praksi kao i o aktivnostima menadžmenta zdravstvenih ustanova koje se odnose na organizovanje kliničke stručne prakse.

Tradicionalno aktivnosti Simpozijuma realizovaće se i putem usmenih i poster prezentacija. Svi sažeci naći će se u Zborniku Simpozijuma, a za autore najuspešnije prezentovanih radova previđene su prikladne nagrade, kao i mogućnost da njihov rad, nakon adaptacije i recenzija, publikuju u nacionalnom sestrinskom časopisu Sestrinska reč, čiji je osnivač i izdavač Udruženje, a u kategoriji je M 53). Tokom Simpozijuma, koji pored stručnog rada, ima zastupljen prijatan i opuštajući društveni sadržaj, koji je na raspolaganju učesnicima Simpozijuma, uverena sam , da ćemo, pored radnog dela, naći vremena i za druženje i zajedničko uživanje u prirodnim lepotama planine Tare.

Vidimo se na Tari!

Broj odluke ZS: 153-02-1697/2017-01, od 19.08.2017. godine.

Broj akreditacije: D-1-1018/17.

Broj bodova : predavači po pozivu 

  • 9 bodova; usmene prezentacije 
  • 8 bodova;poster prezentacije
  • 6 bodova; pasivno učešće 
  • 5 bodova

Predsednica Udruženja

Dijana Otašević, dipl.med.sestra