I Obaveštenje - Poziv za pisanje radova

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, ginekološko akušerske sestre-babice, zdravstvene tehničare, lekare,  saradnike  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja,   nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih, visokih škola i fakulteta zdravstvene struke, da prijave stručni i/ili naučni rad, za učešće na XVIII Nacionalnom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  13.05. do 17.05.2020. godine, u Hotelu “ Breza“ u Vrnjčkoj Banji.

 

Simpozijum je u procesu akreditacije kod ZSS.

Plenarana tematika Simpozijuma posvećena je podršci razvoja dece tokom ranog detinjstva kroz podsticajnu negu, sa ciljem da se polaznici upoznaju sa značajem primene podsticajne nege tokom perioda ranog detinjstva, koji karakteriše perioda neograničenih mogućnosti razvoja deteta. Eminentni predavači će kroz svoja predavanja govoriti o rastu i razvoj deteta tokom ranog detinjstva, ulozi patronažne sestre i o aktivnostima polivalentne patronažne sestre u radu sa porodicom i decom. Biće reči i o instrumentima za praćenje i skring ranog razvoja deteta, ulozi psihologa u ranoj intervenciji, o značaju prepoznavanja ranih simptoma poremećaja u razvoju,  kao i o važnosti pravovremenog i pravilnog informisanja roditelja o razvoju deteta.

Osim plenarne sesije, rad na Simpozijumu će se odvijati kroz brojne usmene i poster prezentacije,  radionice i popularna predavanja, gde će učesnici lekari, medicinske sestre, babice i zdravstveni tehničari iz R.Srbije i zemalja iz okruženja,  prezentovati svoja stručna iskustva i primere iz prakse sa inovativnim pristupima u lečenju, zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi pacijenata iz oblasti hirurgije, ginekologije i akušerstva, interne medicine, pedijatrije, psihijatrije i drugih oblasti rada zdrasvstvenih radnika i saradnika.

UMSTBS će 16.maja organizovati i Svečanu akademiju povodom Dana babica i 12.maj Međunarodnog dana medicinskih sestara, na kojoj će biti proglašene i nagrađene najbolje medicinske sestre i babice u Republici Srbiji, uz  stručni sastanak I kategorije na preporučenu temu ICN za 2020 godinu. Ova 2020 godina je od strane SZO proglašena za godinu medicinskih sestara, i UMSTBS će i na Simpozijumu i tokom cele godine brojnim aktivnostima dati doprinos u obeležavanju „Godine sestrinstva“.

Svi  registrovani učesnici će moći da besplatno  učestvuju na predavanju sa pismenim rešavanjem testa 13.05.2020,  moći će da  ostvare još 5 bodova, kao i 2 boda na stručnom sastanku I kategorije 16.05.2019, nakon donetih zaključaka na Simpozijumu, tako da će učesnici na XVIII Simpozijumu   ukupno ostvariti 12 bodova neophodnih  za obnovu licence.

Uvažene koleginice i kolege, očekujemo Vas u Vrnjačkoj Banji, sa željom da vašim učešćem na Simpozijumu UMSTBS, razmenimo znanje i iskustva, unapredimo interprofesionalnu saradnju, da se uz rad i lepo družimo i zajedno doprinesemo boljem vrednovanju sestrinske profesije i modernog sestrinstva u našoj zemlji!

 

Očekujemo Vas u Vrnjačkoj Banji !                                                  

Predsednica UMSTBS

Dijana Otašević,dipl med.sestra