Obaveštenje

U okviru  partnerstva sa Ministarstvom zdravlja R.Srbije i UMSTBS za sprovodjenje Kampanje za higijenu ruku,  u cilju edukacije zdravstvenih radnika i saradnika,  na onlajn platformi UMSTBS, postavljen je elektronski test na temu "Značaj higijene ruku zdravstvenih radnika i saradnika u okviru Covid-19 epidemije", koji je akreditovan Odlukom ZSS br 153-02-840/2020-0; br akreditacije programa   D-1-623/20 za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, specijaliste epidemiologije, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i babice.

Učesnici onlajn edukacije ostvaruju 5 licencnih bodova.

Organizator onlajn edukacije je Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije.

Autori ovog elektronskog  testa su:

1. Prof. dr Ljiljana Marković-Denić, Medicinski fakultet, Beograd“Značaj higijene ruku zdravstvenih radnika i saradnika u okviru Kovid 19  epidemije”

2. Prof. dr Vesna Šuljagić, Sektor za lečenje, Vojnomedicinska akademija, Univerzitet odbarne, Beograd“COVID19 kao bolnička infekcija, mogućnosti za prevenciju i suzbijanje”

3. Prim.mr.sc med.dr Violeta Rakić, Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milana Jovanović-Batut”,Beograd“Praktični aspekti zaštite zdravstvenih radnika i saradnika od COVID-19”

4. Vesna Nikolić, dipl.medicinska sestra, KBC “Bežanijska Kosa“, BeogradOrganizacija higijene ruku i zaštite zdravstvenih radnika u KOVID bolnici“

5. Milica Pavićević,struk.medic.sestra-specijalista, UDK, Beograd"Zbrinjavanje pedijatrijskih pacijenata u NE-Covid bolnicama za vreme epidemije izazvane koronavirusom (Covid-19)“

 

Dijana Otašević

Predsednik UMSTBS