Obaveštenje

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se ovogodišnja 57. Kancerološka nedelja, u organizaciji Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, održati 26. decembra 2020. godine u vidu jednodnevnog online simpozijuma sa temom: Inovacije u dijagnostici i lečenju raka dojke.

Učešće je besplatno za sve registrovane učesnike. Molimo vas da se registrujete putem donjeg linka.

Simpozijum, nakon što se registrujete, možete pratiti i aktivno učestvovati preko vašeg računara, tableta ili pametnog telefona.


Obaveštavamo Vas da je ovogodišnja 57. Kancerološka nedelja akreditovana od strane Lekarske komore Srbije pod rednim brojem A-1-1809/20 sa sledećim brojm bodova:

  • Pozvani predavači: 8 bodova
  • Pasivno učešće: 4 boda

 

 

 

ORGANIZATOR KANCEROLOŠKE NEDELJE
Srpsko lekarsko društvo – Kancerološka sekcija
Džordža Vašingtona 19, 11000 Beograd
Website:  www.sld.org.rs 
Sekretar Kancerološke sekcije SLD
Dr Nada Santrač

 

Izvršni organizator 57. Kancerološke nedelje
Novi ASTAKOS, Hilandarska 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.: +381-11-2430685
congress@astakos.com
www.astakos.com