Stavovi, percepcija rizika i psihosocijalni uticaj kovid 19 na medicinske sestre

Poštovani,

U toku je istraživanje o uticaju kovid 19 pandemije na medicinske sestre/tehničare u Srbiji.
Ispitivanje se sprovodi uz podršku Ministarstva zdravlja, projekta „Hitan odgovor Republike Srbije na kovid 19”, u saradnji sa Udruženjem medicinskih sestara – tehničara i babica Republike Srbije. Pozivamo medicinske sestre, tehničare  i babice da uzmu učešće u ovom istraživanju popunjavanjem upitnika koji se nalazi na linku:

https://forms.gle/nMjwfCqohMTysDYo9