Izveštaj o simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem, 24.11. – 28.11.2021.

Tradicionalni Simpozijum glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije – UMSTBS održan je na Tari u hotelu „Omorika“ od 24. do 28. novembra 2021. godine.

Pokrovitelji Simpozijuma i ove godine bili su Ministarstvo zdravlje Republike Srbije i Komora medicinskih sestara i tehničara Srbije. Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, kao Nacionalni simpozijum sa međunardnim učešćem za lekare, lekare specijaliste, stomatologe, farmaceute, biohemičare, psihologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i ginekološko akušerske sestre – babice  (br. odluke: 153 – 01 – 00333/2021 – 01 od 16. 08. 2021., br. akreditacije: D – 1 – 385/21).

Simpozijumu je prisustvovalo 247 učesnika iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova za medicinske sestre iz Republike Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.

Na svečanom otvaranju Simpozijuma, koje je započeto intoniranjem himne Bože pravde, učesnicima se ispred Ministarstva zdravlja Republike Srbije obratio dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, zatim Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, potom Sanja Minić, dipl. med. sestra, predstavnik Nacionalnog udruženja medicinskih sestara Crne Gore i prof. dr Miodrag Jevtić u ime direktora Visoke sportske i zdravstvene škole Beograd. Simpozijum je zvanično otvorila predsednica UMSTB Dijana Otašević, dipl. med. sestra.

Pre svečanog otvaranja Simpozijuma 24. 11. 2021., svim registraovanim učesnicama je bilo omogućeno besplatno učestvovanje na predavanju sa pismenim rešavanjem testa na temu Specifičnosti zdravstvene nege kod pacijenata na peritoneumskoj dijalizi, čiji je autor Miljan Ilić, dipl. med. sestra KBC „Zvezdara“. Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije za medicinske sestre, zdravstvene tehničare i babice (br. odluke: 153 – 01 – 00333/2021 – 01 od 16. 08. 2021., br. akreditacije: D – 1 – 387/21).

Prvog radnog dana Simpozijuma, odnosno dana 25. novembra 2021. održana je plenarna sesija pod nazivom Fizičko i mentalno zdravlje medicinskih sestara u uslovima pandemije COVID – 19. U okviru sesije ukupno je prezentovano devet od planiranih deset radova. Jedan rad je prezentovan on – line putem Zoom aplikacije. Tok izlaganja, s obzirom da je COVID-19 pandemija dovela do znatnih promena u organizaciji zdravstvenog sistema, pojedini autori su prezentovali modele oraganizacije ljudskih resursa, ali većina njih je na osnovu rezultata studija sprovedenih u svetu, ali i kod nas, ukazala na posledice uticaja COVID-19 pandemije na fizičko i mentalno zdravlje medicinskih sestara. Kroz interaktivnu diskusiju koju je vodila Dijana Otašević, dipl. med. sestra, kao moderator, razmenjana su mišljenja i iskustva i izvedeni su sledeći zaključci:

  1. Pandemija COVID 19 je donela ogromne izazove i rizike medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim radnicima širom sveta. Zdravstveni radnici ne samo da su izloženi većem riziku od ekspozicije virusu Sars-CoV-2, već se suočavaju sa velikim fizičkim opterećenjem, strahom, stresom i ozbiljnim psihološkim problemima. Stoga, u cilju bolje organizacije celokupnog sistema zdravstvene zaštite potrebno je precizirati i implementirati sve mere prevencije i zaštite medicinskog osoblja na radnom mestu. U slučaju da se COVID -19 dobije na radnom mestu, trebalo bi se smatrati povredom na radu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.
  2. UMSTBS podržava inicijativu da podaci o evidenciji preminulih medicinskih sestara i tehničara od COVID – 19, koju vodi referentna ustanova na nacionalnom nivou prikupljanjem podataka iz COVID baze, postanu javno dostupni.

Prof. dr Ljiljana Marković Denić je on-line uključenjem preko Zoom platforme predstavila istraživanje koje se sprovodi uz podršku Ministarstva zdravlja, na temu“Znanje,stavovi i percepcija rizika od KOVID19 medicinskih sestara i tehničara, u okviru projekta „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“. Projekat je zvanično počeo 10. decembra 2020. i trajaće do 31. maja 2022. Ovom prilikom su pozvane sve medicinske sestre-tehničari da daju doprinos istraživanju popunjavanjem elektronskog upitnika putem aplikacije Forms (https://forms.gle/nMjwfCqohMTysDYo9) , a koji je postavljen na web stranici UMSTBS  http://www.umsts.org

 

Tokom simpozijuma održano je pet usmenih i jedna poster sesija na kojima se prezentovano 72 od ukupno 89 prijavljenih radova. Nagrađeni radovi se sledeći:

  1. Iskustvo neurološke sestre sa „prve linije fronta“ u borbi protiv pandemije COVID 19 – prikaz dva slučaja, Jelena Niković, KCV Novi Sad, Medicinski fakultet Novi Sad.
  2. Karcinom dojke u muškoj i ženskoj populaciji – sličnosti i razlike, Nina Mrađa, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
  3. Zdravstvena nega bolesnika sa tromboembolijom pluća, Tanje Dautović, Vojnomedicinska akademija Beograd
  4. Sestra nezamenljiv član zdravstvenog tima za VTO, Jovana Kalezić, GAK Narodni front, Beograd.
  5. Zdravstvena nega bolesnika sa prelom kostiju donjih ekstremiteta, Gordana Matić Nikolić, Vojnomedicinska akademija Beograd
  6. Uloga medicinske sestre u ranom otkrivanju skolioze, Snežana Bugarčić, Dom zdravlja Lučani.

Za vreme usmene sesije stručni rad koji je izazvao značajnu pažnju i pokrenuo diskusiju jeste rad pod naslovom Pedofilija – Zločin i kazna, autora Olivera Miladinovića iz Opšte bolnice Kruševac. Nakon interaktivne diskusije usvojeni su sledeći zaključci:

  1. Podržati inicijativu da registar pedofila u Srbiji postane javno postupan.
  2. Podržati razvoj Amber Alert sistema u Srbiji.

Tokom Simpozijuma održan je edukativni seminar o celijačnoj bolesti kod dece, čiji je moderator bila dr Nataša Dragutinović, dečiji gastroenterolog, Univerzitetska dečja klinika, Beograd i radionica Kako publikovati u Sestrinskoj reči. Moderatori radionice bili su glavna i odgovorna urednica časopisa dr sc. med. Dušanka Tadić i prof. dr Dragana Simin sa Medicinskog fakulteta, Novi Sad.

Takođe, su održana i dva komercijalna predavanja i to kompanije BIOKOM na temu Efikasne metode i rešenja u borbi protiv COVID-19 i infekcija povezanih sa zdravstvom i kompanije ZEPTER na kojem su predstavljeni proizvodi za prečišćavanja vazduha i primenu hipersvetlosne terapije.

Opšta ocena Simpozijuma je 4,77, skoro 80% učesnika je smatralo da su na Simpozijumu stekli nova saznanja primenjiva u praksi.

 

Predsednica Stručnog odbora Simpozijuma
Prof. dr Dragana Milutinović

 

Predsednica UMSTBS
Dijana Otašević, dipl. med. sestra