IZVEŠTAJ O 34.SIMPOZIJUMU MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA ONKOLOŠKIH INSTITUCIJA SRBIJE-BEOGRAD,10.12.2021

U organizaciji Sekcije sestara u onkologiji Udruženja medicinskih sestara i babica Republike Srbije, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, 10. decembra  2021. u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu, posle godinu dana pauze iz  svima nam dobro poznatih razloga, održan je 34. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije tradicionalno u okviru 58. Kancerološke nedelje.

Ovo je 34. put kako se medicinske sestre tehničari u onkologiji u Srbiji okupljaju da bi se unapredila znanja iz ove multidisciplinarne oblasti medicine i zdravstvene nege u onkologiji.

Ovogodišnjim programom obuhvaćene su sledeće teme kroz 5 Sesija.

1.Novine u zdravstvenoj nezi obolelih od karcinoma digestivnog trakta.

2.Savremeni pristup u lečenju i zdravstvenoj nezi pacijentkinja sa karcinomom ginekoloških lokalizacija .

3.Multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj nezi dece obolele od tumora mozga.

4.Iskustva u kliničkoj praksi medicinskih sestara – tehničara u onkologiji - usmene prezentacije.

5.Poster prezentacije.

Skupu je prisustvovalo ukupno 290 učesnika iz mnogobrojnih zdravstvenih ustanova Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine koje se bave onkološkom zdravstvenom zaštitom. Ove godine Simpozijum je bilo moguće pratiti i ONLINE-151 učesnik je na ovaj način pratio Simpozijum.

Predavači su putem prezentacija prikazali širok spektar sestrinskih aktivnosti iz oblasti zdravstvene nege u onkologiji, novine i iskustva iz kliničke prakse, ukazali na značaj multidisciplinarnog pristupa kao i značaj kontinuirane edukacije onkoloških sestara. Učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji i u okviru završne evaluacije pozitivno ocenili skup sa predlozima za unapređenje. Ove godine Simpozijum je bilo moguće pratiti i ONLINE.

ZAKLJUČCI 34.SIMPOZIJUMA MEDICINSKIH SESTRA –TEHNIČARA ONKOLOŠKIH INSTITUCIJA SRBIJE

1. Lečenje kolorektalnog karcinoma zahteva multidisiplinarni pristup. Adekvatan hirurški zahvat, dobra analiza histopatološkog uzorka, odnosno dobra tehnika zračenja i optimalno data hemioterapija uz poštovanje svih principa i standarda zdravstvene nege zajedno sa dugoročnim kompletnim praćenjem morfoloških i funkcionalnih rezultata, dobar su preduslov za dalji kvalitet života obolelih.

2. U savremenom pristupu zdravstvene nege obolelih od ginekoloških  karcinoma, specifičnosti sestrinskih intervencija baziraju se na poznavanju terapijskog protokola, bezbednog rukovanja citotoksičnim i biološkim agensima, edukaciji  obolelih i porodice o prepoznavanju potencijalnih efekata specifične onkološke terapije, kao i sanaciji istih.

3.Zdravstvena nega dece obolele od tumora mozga je kompleksna i multidisiplinarna, i kao takva zahteva sprovođenje najsavemenijih tehnika dijagnostike i lečenja.

4. Neophodno je uvođenje standarda zdravstvene nege u onkološku praksu.

5. Potreban je veći broj sestrinskih istraživanja kao uslov sestrinske prakse zasnovane na dokazima.

 

EVALUACIJA   34.  SIMPOZIJUMA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA ONKOLOŠKIH INSTITUCIJA SRBIJE

 

1. Evaluacioni upitnik popunilo je 97 učesnika, što čini 70%.

2. Za Simpozijum je najveći broj učesnika saznao od kolega - 86, što čini 89%.

3. Što se tiče pogodnosti  mesta održavanja Simpozijuma ,65 (67%) učesnika je pogodnost mesta ocenila kao odličnu. 

4.  64 (66%) učesnika je ocenom 5 ocenilo izbor i aktuelnost teme.

5. Plenarne sesije –54 (56 %) učesnika je dalo ocenu 5.

                            -30 (31%)  učesnika je dalo ocenu 4.

 

6. Usmene prezentacije -53 ( 55%)  učesnika je dalo ocenu 5.       

                                       -39 ( 40 %)  učesnika je dalo ocenu 4.

7. Poster prezentacije  -60 ( 62 %)   učesnika je dalo ocenu 5.

                                     -23 ( 24 %)  učesnika je dalo ocenu 4.

8. Na pitanje da li su učešćem na Simpozijumu stekli i nadogradili znanja primenjiva u praksi, 63 (65%)  učesnika je odgovorilo sa DA, 22 ( 23 %) učesnika je odgovorilo sa DELIMIČNO.

9. Opšta ocena simpozijuma-  ocena 5-   62 (64%)    

                                                 ocena 4-   32 (32%)    

                                                 ocena 3-   1  (1%)                             4,55.

                                                 ocena 2-  2   (2%)    

                                                 ocena 1-  1   (1%) .  

                                               

Predlozi i sugestije sledeći Smpozijum MST onkoloških institucija Republike Srbije:   

- Kao Plenarne teme obraditi karcinom pankreasa, karcinom pluća, melanom, hematoonkologiju.

- Usko se bazirati na lečenje i dijagnostiku onkološkog pacijenta sa osvrtom na ZN.

- Rasporediti program u dva radna dana.

- Obraditi neke operativne tehnike kod onkoloških pacijenata - WATS operacije pluća.

-Naći model kako da učesnici ostanu do kraja Simpozijuma i usmene prezentacije iz prakse preusmeriti u prepodnevne sesije na zahtev većine učesnika Simpozijuma.
Simpozijum MST onkoloških institucija Srbije je održan uz strogo poštovanje svih protivepidemijskih mera.

    

U Beogradu,14.12.2021.godine        Predsednik MST onkoloških institucija                                                                                              Srbije UMSTBS
                                                                                        VMT Dragan Kodzo

 

                                          Sekretar MST onkoloških institucija Srbije UMSTBS
                                                                               VMS Sladana Sokolović-Mišković