IZVEŠTAJ O XIX NACIONALNOM SIMPOZIJUMU UMSTBS SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, 11. 05. – 15. 05. 2022.

Tradicionalni XIX  Nacionalni Simpozijum UMSTBS sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije – UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji u hotelu „Breza “ od 11. do 15. maja 2022. godine.

Pokrovitelji Simpozijuma i ove godine bili su Ministarstvo zdravlje Republike Srbije i Komora medicinskih sestara i tehničara Srbije. Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, kao Nacionalni simpozijum sa međunardnim učešćem za lekare, lekare specijaliste pedijatrije, interne medicine, onkologije, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i ginekološko akušerske sestre – babice  (br. odluke: 153 – 01 – 112/2022 – 01 od 07. 03. 2022., br. akreditacije: D – 1 – 103/22).

Simpozijumu je prisustvovalo 294 učesnika iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova za medicinske sestre iz Republike Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, Severne Makedonije, Slovenije, Federacije BiH.

Na svečanom otvaranju Simpozijuma,  učesnicima se ispred Ministarstva zdravlja Republike Srbije obratio dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, zatim Radmila Ugrica, direktorka KMSZTS, Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, potom Marija Furundzić, dipl. med. sestra, predstavnik Nacionalnog udruženja medicinskih sestara Crne Gore, Mimoza Poposka ispred OB J.Z.U.sa proširenom delatnošću Prilep, Munira Pejić , gošća iz Slovenije, Biljana Ilić, rukovodilac Odseka  Ćuprija AVMSS Kruševac,  prof. dr Miodrag Jevtić u ime direktora Visoke sportske i zdravstvene škole Beograd. Simpozijum je zvanično otvorila predsednica UMSTB Dijana Otašević, dipl. med. sestra.

Pre svečanog otvaranja Simpozijuma 11. 05. 2022., svim registraovanim učesnicama je bilo omogućeno besplatno učestvovanje na predavanju sa pismenim rešavanjem testa na temu Rizici po zdravlje medicinskih sestara tokom pandemije KOVID 19 , čiji je autor Dijana Otašević, dipl. med. sestra KBC „Zvezdara“. Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije za medicinske sestre, zdravstvene tehničare i babice (br. odluke: 153 – 01 – 00620/2021 – 01 od 16. 08. 2021., br. akreditacije: D – 1 – 605/21).

Prvog radnog dana Simpozijuma, odnosno dana 12. maja 2022. održana je I plenarna sesija pod nazivom Novine u lečenju i zdravstvenoj nezi obolelih od karcinoma kolorektuma, pankreasa i prostate.  U okviru sesije ukupno je prezentovano sedam radova, u kojima su predavači izneli svoja iskustva u  sistemskom lečenju obolelih od karcinoma kolorektuma, pankreasa i prostate, sa inovativnim pristupom u zdravstvenoj nezi u zbrinjavanju pacijenata  sa malignitetima digestivnih lokalizacija.

U okviru II plenarne sesije ukazano je na značaj multidisciplinarnog  pristupa u  lečenju i zdravstvenoj nezi kod dece sa toksičnim efektima hemio i radio terapije, prevenciji, ranom  otkrivanju i lečenju malignih bolesti kod dece, specifičnih sestrinskih intervencija kod primene savremenih terapijskih protokola u lečenju i individualizovanom pristupu u zdravstvenoj nezi.

Kroz interaktivnu diskusiju za obadve plenarne sesije, koje su  vodili moderatori, Dragan Kodzo, master zdrav nege, moderator I plenarne sesije i Snežana Čurić, strk med sestra, moderator II plenarne sesije, razmenjana su mišljenja i stručna iskustva.

Na XIX Simpozijuma održano je osam paralelnih  usmenih i jedna poster sesija na kojima je prezentovano 106 stručnih radova, (van plenarnih predavanja), od ukupno 112 prijavljenih radova.

Saopštenjem stručnih radova realizovanih  putem usmenih i poster prezentacija, lekari, medicinske sestre, babice, zdravstveni tehničari, nastavnici i profesori zdravstvene nege iz Republike Srbije i zemalja iz okruženja izneli  su svoja stručna iskustva i primere iz prakse, razmenjujući  informacija vezane za stručni rad, istraživanja,  i unapređenje zdravstvene  nege. Ne samo brojnost stručnih radova prezentovanih na XIX Simpozijumu, nego i kvalitet stručnih radova, su glavne odlike ovogodišnjeg simpozijuma. Komisije su imale veoma težak zadatak da odaberu najbole stručne radove. Za autore najuspešnije prezentovanih radova uručene su prikladne nagrade, kao i mogućnost da se njihov rad, nakon recenziranja, publikuje u nacionalnom sestrinskom časopisu Sestrinska reč, čiji je osnivač i izdavač Udruženje (kategorije M 52).

UMSTBS je uručilo zahvalnice, a autore najboljih radova, nagradila je kompanija Cepter.

Nagrađeni radovi su sledeći:

Poster prezentacija

 1. 1.      Abnormalnosti citoloških analiza (Papanikolau test) u UB Foča,

Miroslav Jovanović, Jelena Tanasković, Služba za patologiju i citologiju, UB Foča, ginekološko odeljenje UB Foča

Usmene prezentacije

 1. 2.      Сестринске интервенције код пацијената са екстезивним опекотинама,

Ана Дучић, Војномедицинска академија Београд

 1. 3.      Uticaj pandemije KOVID 19 na redovnu imunizaciju dece starosti do 6 godina,  

Zorica Šojleska, OB  Prilep, Makedonija

 1. 4.      Zdravstvena nega kod depresivnih pacijenata u Bolnici za psihijatriju KBC Zvezdara Marko Popović, KBC Zvezdara, Beograd
 2. 5.      Postkovid sindrom kod zdravstvenih radnika,  

Jelena Bojović, DZ Smederevo

 1. 6.      Anketa zadovoljstva hroničnih bolesnika lečenjem metodom HD I HDF – naša iskustva, Nada Vučenović, VMA
 2. 7.      Edukacija medicinske sestre pacijenta obolelog od glaukoma,

Danijela Ranković, CVMU, Beograd

 1. 8.      Hipertenzija u trudnoći,  

Tijana Pavlović, OB Čačak

 1. 9.      Sestrinske procedure kod plasiranja torakalnog drena,  

Sanja Stanković, VMA, Beograd

 

Pohvaljeni radovi :

1. Analiza uticaja životne dobi na pojavu reumatoloških bolesti,  Mirka Knežević1, Gordana Magdelinić2, Tanja Pajković3, Milena Magdelinić4, Milan Magdelinić5;1,2,3Opšta bolnica Berane, Crna Gora; 4 Klinički centar Crne Gore, Podgorica, Crna Gora;5 Medicinski fakultet Podgorica, Crna Gora

2. Sestrinske procedure kod pacijenata nakon prostatektomije

Danijela Jacanović, Opšta bolnica Šabac, Šabac

3.Fizička aktivnost dece ulaganje u budućnost

Oliver Miladinović, Opšta bolnica Kruševac, Kruševac

            4.Tumor u srcu kod Covid pozitivne pacijetkinje

             Ljiljana Šimpraga, KBC Zemun, Beograd

 

Zaključci XIX Simpozijuma:

 1. Neophodna je kontinuirana edukacija medicinskih sestara-tehničara u oblasti onkologije zbog inovativnih pristupa u lečenju i zdravstvenoj nezi onkoloških pacijenata.
  1. Organizovati bolju zaštitu medicinskog osoblja koje rastvara i primenjuje citostatike (centralno rastvaranje citostatika i obavezni sistematski pregledi).
  2. Kao standard u lečenju onkoloških pacijenata uvesti implantaciju porta-keč sistema.
  3. U skladu sa porukom ICN za 2022.god, Investirajte u sestrinstvo i poštujte prava medicinskih sestara da bi sačuvali globalno zdravlje, UMSTBS šalje snažnu poruku donosiocima odluka u našoj zemlji, da treba više ulagati u razvoj sestrinske profesije, uz poboljšanje uslova rada i bezbednosti medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih radnika, obezbeđujući pristojne plate uz puno  učešće u odlučivanju i upravljenju, što direktno utiče na očuvanje globalnog zdravlja i mogućnost zadržavanje sestara da ostanu u našoj zemlji.      

Održana su i tri komercijalna predavanja i to kompanije BIOKOM na temu "Put ka inovacijama u medicini" , kompanije ZEPTER Bioptron-hiperpolarizovana svetlost“, i kompanije Farmix na temu“Stečena Hemofilija-nevidljiva bolest“, predavanje je održao dr Aleksandar Miletić.

Na Simpozijumu je bilo izuzetno zapaženo i posećeno predavanje koleginice Munire Pejić,dms, mag zdrav.nege, sa psihijatrijske klinike iz Ljubljane na temu “Razlike u saosjećanju do sebe među zaposlenima u zdravstvenoj negi i opštoj populaciji u Sloveniji“.

Na Simpozijumu medicinske sestre su uzele učešće u istraživanju koje se sprovodi uz podršku Ministarstva zdravlja, na temu“Znanje,stavovi i percepcija rizika od KOVID19 medicinskih sestara i tehničara, u okviru projekta „Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19“. I ovom prilikom su pozvane sve medicinske sestre-tehničari da daju doprinos i nadalje u istraživanju popunjavanjem elektronskog upitnika putem aplikacije Forms (https://forms.gle/nMjwfCqohMTysDYo9) , a koji je postavljen na web stranici UMSTBS  http://www.umsts.org

UMSTBS je tradicionalno obeležio 12 maj, Međunarodni dan medicinskih sestara, predavanjem na preporučenu temu ICN za 2022.godMEDICINSKE SESTRE: GLAS KOJI VODI-Investirajte u sestrinstvo i poštujte prava medicinskih sestara da bi sačuvali globalno zdravlje, i Svečanom akademijom, na kojoj su  izabrane najbolje medicinske sestre u Srbiji po predlozima članica UMSTBS, koje su uz priznawa nagrađene od  UMSTBS  kompanije Cepter.

Na Simpozijumu  se predstavila  i Visoka zdravstvena škola strukovnih studija”Medika”, koja je nagradila besplatnim školovanjem  na osnovnim studijama -člana UMSTBS  Milana Filipovića-interventna kardiologija KBC”Zvezdara”, Beograd. UMSTBS je veoma zahvalan VZŠSS Medika na ovoj nagradi. 

Opšta ocena Simpozijuma je 4,83;  ocenom 5 je više od 78% učesnika ocenilo izbor i aktuelnost tema na Simpozijumu, a 80% učesnika je smatralo da su na Simpozijumu stekli nova saznanja primenjiva u praksi

 

Predsednica Stručnog odbora Simpozijuma     Predsednica UMSTBS

Danijela Đurašković                                          Dijana Otašević, dipl. med. sestra