UMSTBS najavljuje Nacionalni Kongres glavnih sestara, sestara i babica

UMSTBS najavljuje Nacionalni Kongres glavnih sestara, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u hotelu“Omorika“na Tari od 23.11.-27.11.2022.god. i  poziva lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, stomatologe, saradnike iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruţenja, i nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da se prijave za učešće na Kongresu.