Obaveštenja o učlanjenju i mogućnostima koje ostvarujete kao članovi Udruženja

Udruženje ima redovne, počasne i pridružene članove. Članstvo je dobrovoljno, a svojstvo člana se stiče potpisivanjem pristupnice, nakon čega član dobija Člansku kartu Udruženja.

Da bi ste postali član Udruženja, potrebno je da:

  • Popunjene pristupnice  dostaviti Udruženju koje će izdati Članske karte

Član UMSTBS :                                                

  • Član UMSBS može biti predložen za delegata za Skupštinu Udruženja
  • Član UMSBS može biti predložen za  Izvršni, Stručni, Nadzorni, Naučni i Redakcioni  odbor Udruženja
  • Ukoliko imate 100  i više učlanjenih sestara i babica   stičete uslove za  formiranje Podružnice Udruženja medicinskih sestara i babica zdravstvene ustanove.

U realizaciji formiranja Podružnice, Udruženje zajedno sa Vama priprema:

  • Zakazivanje izborne Skupštine na kojoj će se na Vaš predlog imenovati Predsednik, zamenika predsednika, sekretar 

Članarina je 40.00 dinara na mesečnom nivou  i obračunava se članovima koji su potpisali pristupnicu  nakon dobijanja članske karte i uplaćuje se na žiro račun Udruženja kao obustava od zarade  za naredni  mesec.
Kada se steknu uslovi za formiranje Podružnice, nakon izborne Skupštine Podružnice rukovodstvo Vaše Podružnice    odlučiće o visini iznosa članarine. Obaveze prema matičnom Udruženju ostaju 40,00 din.po članu na mesečnom nivou.

 

                                   Zašto treba biti član Udruženja?

 

UMSTBS pruža Vam  značajnu podršku u profesionalnom razvoju  i mogućnost:

 
1. Kontinuirane edukacije i profesionalnog  razvoja
2. Da budete domaćini besplatnoj KE za članove Udruženja
3. Da učestvujete u međunarodnoj sestrinskoj saradnji i razmeni
4. Članstva u međunarodnim organizacijama
5. Da predlažete nove sadržaje KE, potencijalne predavače po pozivu, Predsednike  
   sekcija.
6. Da delegirate aktivistu Udruženja za potencijalnog učesnika na Studijskom putovanju o trošku Udruženja.     
7. Da budete birani u stručne i rukovodeće organe Udruženja
8. Da budete predloženi i nagrađeni za svoj rad na od strane Udruženja,12-og  maja, na Međunarodni dan sestara
9. Druge mogućnosti koje se tokom rada budu   pojavile kao potreba i interes članstva.

 

Budite i Vi deo tima koji će postaviti nacionalne smernice željenog modela članstva u stručnoj asocijaciji i  aktivni učesnici  na putu razvoja i unapređenju sestrinstva u Republici Srbiji.