XVI Simpozijum UMSTBS 25.-28.maja 2017.

 

Poštovani saradnici, koleginice i kolege,

Obaveštavamo Vas da, Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje XVI Simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica, koji će se održati od 25.-28.maja.2017. godine, u Hotelu „Breza“u Vrnjačkoj Banji.

Plenarna tematika XVI Simpozijuma je na temu  Demencija i Alchajmerova bolest – globlni zdravstveni problem. 


Odabir plenarne tematike utemeljen je na potrebi iniciranja razvoja zdravstvene politike podrške i potpore u rešavanju medicinskih, socijalnih i psiholoških problema obolelih i njihovih porodica.

Takođe, cilj nam je  da se  skrene pažnau šire javnosti na učestalost oboljevanja od  demencija, novim vidovima lečenja, edukaciji porodice i  ulozi medicinske sestre u multidisciplinarnom tima u  zbrinjavanju ovih pacijenata.

Inoviranje i sticanje novih  znanja usmrenih  ka podizanju kvaliteta zdravstvene nege  i kvaliteta života pacijenata obolelih od demencija i Alchajmerove bolesti, je značajan edukativni cilj.

Pozivamo poštovane saradnike, kolege i koleginice,  lekare, medicinske sestre i zdravstveni tehničari  iz zdravstvenih ustanova R.Srbije i država iz okruženja da prijave stručni rad kako bi učešćem na XVI Simpozijumu, razmenom  stručnih iskustava,  dali  doprinos u  poboljšanju kvaliteta u radu sa korisnicima zdravstvene zaštite.

  

 S poštovanjem                                          

 

Beograd,                                                                       Predsednica  UMSTB

07.02.2017.godine                                                        Dijana Otašević, s.r.

 

POZIVNO PISMO XVI SIMPOZIJUMA