XVI Simpozijum Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije

Vrnjacka banja

Poštovane koleginice i kolege,saradnici i prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na XVI Simpozijum Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije koji  se  održava u Vrnjačkoj Banji u hotelu “Breza”, od 25. do 28. maja 2017.godine.

Plenarna tematika  ovogodišnjeg Simpozijuma posvećena  je demenciji i Alchajmerovoj bolesti, kao  globalnom zdravstvenom problemu današnjice. Ova patologija veoma je zastupljena u starijoj životnoj dobi. Noviji podaci govore  da  10 % starijih od 65 godina i čak 50 % starijih od 85 godina boluje od Alchajmerove bolesti. Žene  dvostruko češće oboljevaju od muškaraca, a ne retko simptomi demencije mogu se zapaziti i u osoba mlađe životne dobi.

Na Simpozijumu će, kroz predavanja eminentnih predavača u okviru okruglog stola, biti prezentovana iskustva o značaju timskog rada u ranom prepoznavanju simptoma, novinama u lečenju i zbrinjavanju pacijenata obolelih od demencija i Alchajmerove bolesti, kao i o mogućnostima daljeg  tretmana i nege u porodici i zajednici.

Kroz  brojne usmene i poster prezentacije, lekari, medicinske sestre, tehničari  i babice iz R.Srbije i zemalja iz okruženja,  izneće svoja stručna iskustva i primere iz prakse  u lečenju, zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi  pacijenata iz psihijatrije, hirurgije, pedijatrije, neurologije, stomatologije i dr oblasti.

Pre početka zvaničnog rada Simpozijuma, za učesnike će biti organizovan kurs na temu“Prevencija infekcija krvi povezanih sa primenom centralnih venskih katetera” u okviru koga će učesnici steći nova znanja o infekcijama krvi povezanim sa primenom intravsakularnih katetera, merama prevencije i nadzora u okviru epidemiološkog  praćenje  pacijenata sa IVK, kao i  znanja o primeni inovativnih materijala u prevenciji KUBIK-a.

Pozivam Vas da svojom aktivnom podrškom i učešćem u radu Simpozijuma doprinesete uspešnoj realizaciji istog, što će imati dalekosežne pozitivne efekte na dalji razvoj  i unapređenje  zdravstvene nege  i sestrinske profesije u Srbiji!

Do skorog viđenjaVenjačkoj Banji!


Predsednica  UMSTB
Dijana Otašević

Program simpozijuma možete preuzeti ovde.Simpozijum je akreditovan kod Zdravstvenog saveta kao nacionalni Simpozijum za lekare, medicinske sestre, babice, zdravstvene tehničare, psihologe i socijalne radnike

Broj odluke: 153-02-489/2017- 01, doneta 03.03.2017.godine 

Domaći Simpozijum:  D-1-375/17