STUDIJSKO PUTOVANJE : Italija-Francuska-Španija-Portugal 17.04. – 28.04.2015.

Studijsko putovanje u organizaciji Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije je uvek novo,  neponovljivo iskustvo, odlična organizacija, izuzetan program i mnoštvo iznenadjenja. Takvo je naravno bilo i ovo studijsko putovanje. Obišli smo divne gradove Italije, Francuske , Španije i Portugala, ali izdvojiću Lisabon i posetu bolnici Santa Maria.

Bolnica se nalazi u severnom delu Lisabona, sa lepo uređenim velikim parkom ispred bolnice, velikim prilazom za automobile i heliodromom.

Koleginica Ana Goncalves nas je srdačno docekala i predstavila nam bolnicu Santa Maria koja je otvorena 1954 godine. U svom sastavu ima pet organizacionih jedinica i pet zdravstvenih centara. Od 6312 zaposlenih , 1810 su medicinske sestre, i 1360 lekari. U okviru bolnice je Medicinski fakultet i Visoka škola za medicinske sestre.

U 2014 imali su:

- 1099 bolesničkih postelja

- 48.000 bolesnika

- 86,5 % popunjenost posteljnog fonda

- 8,2 dana je prosečna dužina trajanja hospitalizacije

- 3010 pregleda po danu

- 920 000 ukupno pregleda godišnje o

Bolnica ima mentore i po potpisanim protokolima sa odredjenim školama prednost imaju medicinske sestre iz te škole, a mentor prati i edukuje medicinske sestre. Obuka je kontinuirana, traje tokom cele godine u okviru programa koji svaka jedinica izradi, a u skladu sa svojim potrebama ili za potrebe bolnice. Postoji centar za obuku kadrova, gde se odvija transverzalna obuka, ili kursevi koji objedinjavaju sve profesije.

Komora praktično reguliše sva pitanja iz radnog odnosa kroz statut, pravilnike, kodeks, standarde i normative. Glavni standard i normativ u radu je kvalitet usluga na prvom mestu.

2005 godine sa komorom su potpisali sporazum o realizaciji projekta koji se odnosi na kvalitet obavljenog posla, kao što su: kako preduprediti dekubitus, padove ili broj optimalnih sati neophodnih za sprovodjenje odredjenog vida zdravstvene nege.

Koleginica Ana Paula Fernandes nas je upoznala sa organizacionom strukturom. Direktor zdravstvene nege (glavna sestra) prati i kontroliše rad svih medicinskih sestara. Ranije se kontrola kvaliteta vršila svaka tri meseca, a sada jednom u dve godine.

Zaposlene meicinske sestre imaju različite ugovore o radu. Starije MS imaju ugovor na neodredjeno vreme, dok mladje na odredjeno ili na isključivo vreme. Nedelja je četrdest časovna, a MS može da izabere kada hoće da radi.

Prosečna starost MS je 36,8 godina, žena je 84 %, a muškaraca 16%.

Akcenat se stavlja na individualni rad sa bolesnikom. Korisnic su obavešteni o svojim pravima i obavezama. Imaju registar procedura. Pacijent se prati u bolnici i po izlasku kroz četiri važna aspekta: integracija u sredinu, obuka, istraživanje, kvalitet.

Predsednica UMSTBRS Ivanka Ađžić,  upoznala je domaćine sa misijom i vizijom našeg Udruženja. Obavestila ih o aktuelnim dešavanjima u skorije vreme i pozvala ih da uzmu učešće na predstojeći IV kongres u Beogradu.

Potom su nas koleginice povele u obilazak bolnice. Imale smo priliku da obiđemo urgentni centar, odeljene pedijatrije, interne medicine i hirurgije .

Zaključila bih, da medicinske sestre, profesionalci, na bilo kom prostoru ili meridijanu , vrlo brzo se prepoznaju i sprijatelje. Videla se radost i prijateljska naklonost na licima naših koleginica Portugalki, kao i na našim, svedok je i naša zajednička fotografija.

Do novog studijskog putovanja, srdačan pozdrav.

Vms Jelica Mišić

Institut za reumatologiju, Beograd