Saopštenje o Simpozijumu UMSTBS

Simpozijum na Tari

Poštovani saradnici, koleginice i kolege

Zbog učestalog javljanja u sedište udruženja i nejasnoća u vezi sa Simpozijumom koji će se održati na Tari, želimo da vas  podsetimo da će se Simpozijum UMSTBS održati u periodu  od   29 novembar - 3 decembar 2017, što je za naše Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije tradicionalno, a za učesnike prepoznatljivo.

Takođe, želimo da vas podsetimo da je UMSTBS sa sedištem u Resavskoj ulici 28 sa amblemom Kosovke devojke u zaglavlju, Republičko udruženje sa tradicijom preko dvadeset godina. Udruženje okuplja medicinske sestre, tehničare i babice na republičkom nivou i u tome je jedinstveno na prostorima Republike Srbije.

Svojim stručnim aktivnostima i radom zasniva svoje postojanje i dalo je veliki doprinos  unapređenju sestrinske profesije i stručnoj edukaciji sestara u Republici Srbiji..

Sva ostala udruženja, nastala tokom ove godine, koja se u svom predstavljanju vezuju za UMSTBS kao naš ogranak, nemaju ništa zajedničko sa UMSTBS.

UMSTBS  je izgradilo svoj prepoznatljiv stil rada, koji se na  razne načine zloupotrebljava i pokušava da plasira u radu novoformiranih udruženja.

UMSTBS će nastaviti politiku javnosti u radu, istinitom obaveštavanju  članstva, ujedinjenu profesije, podizanju položaja i statusa sestara-tehničara i babica u R Srbiji kao i nadalje  realizaciju programa  besplatnih edukacija za svoje članstvo, a u skladu sa odlukama Skupštine i Upravnog odbora UMSTBS.

 

  Predsednik UMSTBS

  Dijana Otašević dipl med sestra