IZVEŠATAJ O UČEŠĆU UMSTBS NA VI KONGRESU UMST,,SESTRINSTVO“

Od 23.09-25.09.2019.godine,u Sava Centru održan je VI Kongres UMST KC,,Sestrinstvo“na kome je UMSTBS uzelo aktivno i pasivno učešće u radu Kongresa. Kako na veličanstvenom otvaranju, tako i drugi dan rada Kongresa, naša strukovna asocijacija je imala svoj aktivan deo u radu. Naime, predsednica UMSTBS Dijana Otašević je vodila popodnevnu sesiju usmenih prezentacija. Takođe, aktivnom učešću u radu su diprinele  svojim stručnim radovima Dijana Otašević ,,Doprinos Udruženja medicinskih sestara,tehničara i babica Republike Srbije u jačanju sestrinske profesije“ i  Vesna Cmiljanić, koja je imala usmenu prezentaciju na temu ,,Nastanak  i  razvoj sestrinsta u vojnom sanitetu-85 godina klinike za psihijatriju”


Apsolutno se može reći da je ovo bio uspešan i dobro organizovan kongres UMST,,Sestrinstvo”.

UMSTBS nastavlja organizaciju svojih stručnih aktivnosti i priprema za Nacionalani Simpozijum koji se održava od 27.11-01.12.2019.godine na Tari,hotel ,,Omorika”.

 

Izveštaj priredila

Zorica Radojković