IZVEŠATAJ O UČEŠĆU UMSTBS NA VI KONGRESU UMST,,SESTRINSTVO“

Od 23.09-25.09.2019.godine,u Sava Centru održan je VI Kongres UMST KC,,Sestrinstvo“na kome je UMSTBS uzelo aktivno i pasivno učešće u radu Kongresa. Kako na veličanstvenom otvaranju, tako i drugi dan rada Kongresa, naša strukovna asocijacija je imala svoj aktivan deo u radu. Naime, predsednica UMSTBS Dijana Otašević je vodila popodnevnu sesiju usmenih prezentacija. Takođe, aktivnom učešću u radu su diprinele  svojim stručnim radovima Dijana Otašević ,,Doprinos Udruženja medicinskih sestara,tehničara i babica Republike Srbije u jačanju sestrinske profesije“ i  Vesna Cmiljanić, koja je imala usmenu prezentaciju na temu ,,Nastanak  i  razvoj sestrinsta u vojnom sanitetu-85 godina klinike za psihijatriju”

Pročitajte više
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa,17.10.2019. VMC-Slavija, ul. Pasterova br. 3, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: “Mentalnohigijenski pristup porodici i braku”

Broj odluke : 153 – 02 –01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019.

Broj akreditacije : D-1-894/19

Učesnici ostvaruju 5 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Predsednica UMSTBS prisustvovala je I sastanku Kraljevskog odbora medicinskih sestara na poziv NJKV Princeze Katarine

Na Kraljevskom dvoru 5. jula 2019. godine u 9 časova održan je prvi sastanak Kraljevskog odbora medicinskih sestara

Sastanku su prisustvovale:

1. Nj.K.V. Princeza Katarina 

MEDICINSKE SESTRE:

2. Rose Glamočlija, Boca Nursing Services, Inc. from Florida, USA
3. Radmila Ugrica, Direktor Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
4. Mirjana Gavrilović, Glavna sestra Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu
5. Dijana Otašević, Predsednica Udruženja medicinskih sestara,tehničara i babica Republike Srbije – KBC “Zvezdara“
6. Radmila Nešić, Predsednik Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije
7. Radmila Jazić, Predsednica Udruženja medicinskih sestara i tehničara
8. Dušica Biočanin, Član Zdravstvenog saveta Srbije, Glavna sestra Klinike za digestivnu hirurugiju, KCS
9. Ljiljana Đukić, Glavna sestra Urgentnog centra, KCS

Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine

10. Dijana Dobrota – Fondacija Princeze Katarine
11. Dubravka Mitrašević - Fondacija Princeze Katarine 

Pročitajte više
12. maj – Međunarodni dan sestara

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije tradicionalno svake godine  obeležava 12 maj – Međunarodni dan sestara. I ove godine UMSTBS je  organizovalo svečanu Akademiju  11.maja 2019, u kongresnoj sali Hotela“Breza“, u Vrnjačkoj Banji.
Na svečanoj akademiji prisustvovalo je 370 učesnika iz zdravstvenih ustanova iz Republike Srbije, gosti iz Crne Gore, Republike Srpske,  BiH, Hrvatske i Makedonije

Preporučena tema ICN za međunarodni dan sestara 12.05.2019. godine  je ”Medicinske sestre – vodeći glas - zdravlje za sve”

Pročitajte više
Svečana akademija povodom 12. maja Međunarodnog dana sestara

Udruženje medicinskih sestara,tehničara i babica Republike Srbije, tradicionalno organizuje svečanu akademiju povodom 12. maja Međunarodnog dana sestara.

Svečana akademija planirana je za 11.05.2019.god u  hotelu”Breza” u Vrnjačkoj Banji.

 

Program svečane akademije, pogledajte ovde.