U Institutu za rehabilitaciju ”Selters” u Mladenovcu održan program KE u organizaciji UMSTBS

U organizaciji UMSTB Srbije  u petak 21.02.2020. na Institutu za rehabilitaciju ”Selters” u Mladenovcu  održana su dva stručna sastanka I kategorije, predviđena planom  stručnih aktivnosti UMSTBS za tekuću godinu. Predavači su bili: Dr Mirjana Mišović, CVMU, Beograd, koja je održala predavanje na temu: “Bolno rame-etiologija, klinička slika, dijagnostika, lečenje i  zdravstvena nega”. Drugi predavač je bila   Marijana Milosević, IORS, Beograd, i održala je predavanje na temu: “Sestrinske intervencije kod primene biološke terapije u lečenju malignih bolesti”. Osim koleginica i kolega sa Institutu za rehabilitaciju ”Selters” iz Mladenovca, edukaciji su prisustvovale i medicinske sestre-tehničari iz SBIB Mladenovac i iz DZ Mladenovac.

Pročitajte više
III Regionalna konferencija medicinskih sestara i babica

U Podgorici je 4.i 05.12. 2019.god, u organizaciji Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Crne Gore, održana je III Regionalna konferencija medicinskih sestara i babica, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore. Na poziv predsednice Nacionalnog udruženja medicinskih sestara i babica Crne Gore, gde Nade Rondović, učešće u radu konferencije uzela je i predsednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, Dijana Otašević, kao i drugi predsednici i članovi nacionalnih udruženja sestara i udruženja babica država regiona Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine , Republike Srpske , Makedonije i Albanije, i Norveške organizacije sestara.

Pročitajte više
IZVEŠATAJ O UČEŠĆU UMSTBS NA VI KONGRESU UMST,,SESTRINSTVO“

Od 23.09-25.09.2019.godine,u Sava Centru održan je VI Kongres UMST KC,,Sestrinstvo“na kome je UMSTBS uzelo aktivno i pasivno učešće u radu Kongresa. Kako na veličanstvenom otvaranju, tako i drugi dan rada Kongresa, naša strukovna asocijacija je imala svoj aktivan deo u radu. Naime, predsednica UMSTBS Dijana Otašević je vodila popodnevnu sesiju usmenih prezentacija. Takođe, aktivnom učešću u radu su diprinele  svojim stručnim radovima Dijana Otašević ,,Doprinos Udruženja medicinskih sestara,tehničara i babica Republike Srbije u jačanju sestrinske profesije“ i  Vesna Cmiljanić, koja je imala usmenu prezentaciju na temu ,,Nastanak  i  razvoj sestrinsta u vojnom sanitetu-85 godina klinike za psihijatriju”

Pročitajte više
Predsednica UMSTBS prisustvovala je I sastanku Kraljevskog odbora medicinskih sestara na poziv NJKV Princeze Katarine

Na Kraljevskom dvoru 5. jula 2019. godine u 9 časova održan je prvi sastanak Kraljevskog odbora medicinskih sestara

Sastanku su prisustvovale:

1. Nj.K.V. Princeza Katarina 

MEDICINSKE SESTRE:

2. Rose Glamočlija, Boca Nursing Services, Inc. from Florida, USA 3. Radmila Ugrica, Direktor Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije 4. Mirjana Gavrilović, Glavna sestra Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu 5. Dijana Otašević, Predsednica Udruženja medicinskih sestara,tehničara i babica Republike Srbije – KBC “Zvezdara“ 6. Radmila Nešić, Predsednik Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije 7. Radmila Jazić, Predsednica Udruženja medicinskih sestara i tehničara 8. Dušica Biočanin, Član Zdravstvenog saveta Srbije, Glavna sestra Klinike za digestivnu hirurugiju, KCS 9. Ljiljana Đukić, Glavna sestra Urgentnog centra, KCS

Fondacija Nj.K.V. Princeze Katarine

10. Dijana Dobrota – Fondacija Princeze Katarine
11. Dubravka Mitrašević - Fondacija Princeze Katarine 

 

ZAŠTO SU SE OSNOVALE???

Poštovane koleginice i kolege, poštovaoci sestrinske profesije, prijatelji Udruženju medicinskih sestara-tehničara i babica R. Srbije (UMSTBS),

Povodom objave neistina i gnusnih laži na sajtu Unije udruženja medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, pod naslovom “Zašto smo se osnovali“, sa ciljem zbunjivanja sestara, članstva, sestrinske javnosti, i nažalost iniciranje daljih podela među sestrama u Srbiji, UMSTBS, kao odgovorna sestrinska i babička asocijacija u Srbiji, UMSTBS u cilju istinitog informisanja sestrinke javnosti i članstva, izdaje saopštenje:

Pročitajte više
12. maj – Međunarodni dan sestara

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije tradicionalno svake godine  obeležava 12 maj – Međunarodni dan sestara. I ove godine UMSTBS je  organizovalo svečanu Akademiju  11.maja 2019, u kongresnoj sali Hotela“Breza“, u Vrnjačkoj Banji.
Na svečanoj akademiji prisustvovalo je 370 učesnika iz zdravstvenih ustanova iz Republike Srbije, gosti iz Crne Gore, Republike Srpske,  BiH, Hrvatske i Makedonije

Preporučena tema ICN za međunarodni dan sestara 12.05.2019. godine  je ”Medicinske sestre – vodeći glas - zdravlje za sve”

Pročitajte više