Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem Hotel “Omorika”, Tara 22.11. - 26.11. 2023.

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

 Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice i saradnike  da uzmu učešće na Nacionalnom Kongresu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, u Hotelu “Omorika“ na Tari, ove godine  od 22.11. do 26.11.2023. god.