Forum o 40 godina EONS-ovog liderstva u lečenju raka

Na Univerzitetu primenjenih nauka u Turkuu  (Finska) 15 maja tekuće godine (od 9:00 do 15:00)  održan je Forum o 40 godina EONS-ovog liderstva u lečenju raka. Pored prisutnih članova, na forumu su participirale i kolege iz različitih zemalja putem onlajn uključenja.

Ispred Onkološke sekcije Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica R.Srbije, koja je član EONS-a,u radu Foruma, onlajn je učestvovala  Marijana Milošević, strukovna medicinska sestra, IORS, Beograd.