Simpozijum Tara 2017.

Simpozijum na Tari 2008

Promovisane prve medicinske sestre koje su akreditovanim programom doedukacije viših sestara stekle zvanje visoko obrazovane strukovne sestre u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija "Milutin Milanković", Beograd.

Udruženje sestara Srbije sa zahvaljuje svim učesnicima Simpozuma čije je prisustvo i učešće u radu dalo doprinos da Simpozijum protekne radno, stručno i svečano.