Kongres glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege
Poštovane koleginice i kolege, uvaženi  saradnici i prijatelji, Pozivam Vas na Nacionalni Kongres medicinskih sestara, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se održava u prelepoj Vrnjačkoj Banji od 30.06 - 04.07.2021.
Pročitajte više
Izveštaj o V Nacionalnom kongresu
Nacionalni V Kongres sa međunarodnim učešćem UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Breza“ od 08.05. do 12.05.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.
Pročitajte više
V KONGRES UMSTBS sa međunarodnim učešćem
Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici, Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće u radu V Kongresa sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  08.05. do 12.05.2019. godine, u Hotelu “ Breza“ u Vrnjačkoj Banji u oganizaciji  Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije (UMSTBS), i  suorganizaciji  UMST KCS “Sestrinstvo“. Pokrovitelji održavanja V Kongresa sa međunarodnim učešćem su Ministarstva zdravlja i KMSZTS Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, babice, specijaliste hirurgije i urgentne medicine. Pročitajte više...   Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće u radu V Kongresa sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  08.05. do 12.05.2019. godine, u Hotelu “ Breza“ u Vrnjačkoj Banji u oganizaciji  Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije (UMSTBS), i  suorganizaciji  UMST KCS “Sestrinstvo“.   Pokrovitelji održavanja V Kongresa sa međunarodnim učešćem su Ministarstva zdravlja i KMSZTS  Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za: lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, babice, specijaliste hirurgije i urgentne medicine.
Pročitajte više
Atina
4. PNAE kongres pedijatrijskog sestrinstva u Atini, 1-2 juna, 2018.
Poštovane kolege, Pozivamo vas da nam se pridružite na 4. PNAE kongresu pedijatrijskog sestrinstva ,koji će biti održan u Atini, 1-2 juna, 2018. Kongres je organizovan od strane Evropske asocijacije pedijatrijskih sestara PNAE,  u saradnji sa Grčkom nacionalnom sestrinskom asocijacijom.
Pročitajte više
IV kongres
Izveštaj o održanom IV kongresu UMSTBS
PREDMET:   IZVEŠTAJ O ODRŽANOM IV KONGRESU UMSTBS    Broj odluke: 153 - 02 - 3751/2014 – 01  doneta   17.11.2014  godine Broj akreditacije: D - 2078/14 U organizaciji Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 10-14.06.2015  godine u Beogradu, u sali za predavanja u Specijalnoj bolnici „Sveti Sava“ održan je IV Kongres UMSTBS,  akreditovano za  lekare, stomatologe, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.
Pročitajte više