Nacionalni Kongres glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem
Pročitajte više
V KONGRES UMSTBS u Vrnjačkoj Banji
  galerija 1  galerija2  galerija 3
Pročitajte više
UMSTBS
Pročitajte više
Izveštaj o simpozijumu održanom 09.05.-13.05.2018.godine
Tradicionalni Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem, održan je u Vrnjačkoj Banji, od 09.05. do 13.05.2018. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara republike Srbije.
Pročitajte više
Sa sastanka naučnog odbora UMSTBS 24.6.2017. u Beogradu
   
Pročitajte više