Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji

Sa velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da uzmete učešće na I Nacionalnom Simpozijumu medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji, koji se održava 12.septembra , u Beogradu, KBC“Zvezdara“, svečana sala, Preševska 31, u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica R.Srbije - sekcija sestara u gerijatriji. Suorganiztor Simpozijuma je  je KO za grijatriju,“Prof.dr Petar Korolija“KBC“Zvezdara“.

Plenarna tematika Simpozijuma je na temu “Specifičnosti u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi gerijatrijskih pacijenata”.