Proceduralni priručnik za medicinske sestre raspoređene u jedinice intenzivne terapije i nege

Kratki proceduralni priručnik za medicinske sestre IZVAN JIT , napisan je u saradnji Saveza medicinskih sestara intenzivne nege Velike Britanije i Britanskog udruženja medicinskih sestara intenzivnih nega. Priručnik je namenjen medicinskim sestarama koje ne rade u jedinicama intenzivne terapije i nege, a koje su zbog potreba usled pandemije izazvane virusom COVID 19, raspoređene u jedinice intenzivne terapije i nege. Priručnik na jednostavan način olakšava proces prilagođavanja i pruža potporu medicinskim sestrama u bržem savladavanju osnova intenzivne terapije I nege. Svetska federacija medicinskih sestara intenzivnih nega /WFCCN/ odobrila je document, te oglasila javni poziv za volontere koji će prevoditi na druge jezike. U toku je prevođenje na španski , portugalski, grčki, nemački, poljski, slovački, I japanski jezik. U saradnji i po odobrenju predsenika Svetske federacije medicinskih sestara intenzivnih nega /WFCCN/,, Adriana Friganovića, proceduralni priručnik je preveden na srpski jezik i objavljuje se na Veb stranici udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije.

Obradila i pripremila na srpski jezik Slavica Trifunčević

Saradnici: Dragana Djurić, Jelena Štefan Šuster, Jelena Savin.

SMS Slavica Trifunčević мed. sestra - Edukator