OBAVEŠTENJE

U skladu sa čl 21 Statuta  i Poslovnikom o radu Skupštine UMSTBS, 13.03.2021.god, održana je redovna Izborna Skupština UMSTBS, na kojoj su izabrani novi upravni i stručni organi Udruženja.

Jednoglasnim odlukama delegata Skupštine izabrani su:

- Predsednik UMSTBS -  Dijana Otašević,  KBC”Zvezdara”, Beograd

- Zamenik predsednika UMSTBS - Danijela Đurašković, predsednik UMSTB  Mačvanskog okruga

- Predsednik Skupštine UMSTBS - Katarina Katanić, predsednik UMSTB Moravičkog okruga

- Zamenik predsednika Skupštine UMSTBS - Marijana Milošević, predstavnik podružnice IORS-a, Beograd

- Predsednik Nadzornog odbora UMSTBS - Zorica Radojković, UMSTB Moravičkog okruga

- Predsednik Naučnog odbora UMSTBS -  Prof.dr sci Dragana Simin, Medicinski fakultet u Novom Sadu

- Glavni i odgovorni urednik časopisa “Sestrinska reč” Dr sci.med Dušanka Tadić, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek: Visoka zdravstvena škola u Beogradu, -”

- Predsednik Etičkog odbora UMSTBS, Marija Stojić, UMSTB Moravičkog okruga


ČLANOVI UPRAVNOG ODOBORA UMSTBS:

 • Dijana Otašević; predsednik UMSTBS i UO UMSTBS, predstavnik podružnice KBC Zvezdara,
 • Katarina Katanić; predsednik UMSTB Moravički okrug
 • Danijela Đurašković; predsednik UMSTB  Mačvanski okrug
 • Vesna Cmiljanić; predsednik  podružnice VMA
 • Prof.dr sci. Dragana Simin; predsednik Naučnog odbora i predstavnik NO u UO
 • Aleksandra Karajović;predsednik UMSTB Opšte bolnice Kruševac,
 • Mirjana Lazić; predsednik UMSTB Opšte bolnice Valjevo, 
 • Tijana Petković; predsednik UMSTB UPZZ Podunavskog okruga DZ Smederevo,
 • Vesna Nikolić; predstavnik podružnice KBC Bežanijska Kosa,
 • Dragan Antonijević; predstavnik podružnice CVMU, Beograd
 • Snježana Lončar; predstavnik podružnice Dom zdravlja Zvezdarapredsednik sekcije PZZ
 • Marijana Milošević; predstavnik podružnice IORSBeograd
 • Ivana Crnobrnja; predstavnik podružnice DZ Palilula, Beograd
 • Zorica Mitrović; predsednik sekcije sestara u internoj medicini
 • Milana Nikolić, predstavnik podružnice SBIB Mladenovac

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

 • Zorica Radojković – predsednik Nadzornog odbora UMSTBS – DZ Čačak
 • Verica Šaša -  zamenik predsednika NO- OB Šabac
 • Danica Pavlović, član – IORS
 • Dragan Mrčić, OB Kruševac
 • Darko Zlatković, UMSTB UPZZ Podunavskog okruga DZ Smederevo

ČLANOVI  NAUČNOG ODBORA:

 • Prof. dr. sc. med. Ljiljana Milović, prof. strukovnih studija u penziji
 • Prof. dr sc. med.  Dragana Simin, Medicinski fakultet Novi Sad - predsednik Naučnog odbora
 • Prof. dr sc. med.  Dragana Milutinović– Medicinski fakultet, Novi Sad
 • Dr. sc. med. Biljana Stojanović - Jovanović, Akademija strukovnih studija Beograd, odsek: Visoka zdravstvena škola
 • Dr. sc. med. Mile Despotović, Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija, odsek Ćuprija
 • Bojana Jovanović, master med. sestra, VMA
 • Verica Milovanović, vms, dr vet. med. – u penziji

ČLANOVI  STRUČNOG ODBORA UMSTBS

 • Dijana Otašević, predsednik UMSTBS,
 • Danijela Đurašković, zamenik predsednika UMSTBS
 • Profdr sc. Dragana Simin, Medicinski fakultet Novi Sad - predsednik Naučnog odbora
 • Vesna Cmiljanić, Predsednik sekcije sestara u psihijatriji
 • Dragan Kodzo, predsednik sekcije sestara u onkologiji, IORS,Beograd
 • Aleksandra Karajović, predsednik sekcije babica, OB Kruševac
 • Snježana Lončar, DZ Zvezdara Predsednik  sekcije sestara u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Jelena Janković,VMA,Beograd, predsednik sekcije sestara u hirurgiji
 • Ivana Jovanović, KBC Zvezdara Predsednik  sekcije sestara u pedijatriji
 • Zorica Mitrović,  Predsednik  sekcije sestara u internoj medicine, CVMU,Beograd
 • Predsednik sekcije  profesora i nastavnika zdravstvene nege.

PREDSEDNICI  SEKCIJA SESTARA- TEHNIČARA I BABICA UMSTBS

 • Aleksandra Karajović, predsednik sekcije babica, OB Kruševac
 • Snježana Lončar, predsednik  sekcije sestara u Primarnoj zdravstvenoj zaštiti, DZ Zvezdara
 • Vesna Cmiljanić, predsednik sekcije sestara u psihijatriji, VMA, Beograd,
 • Jelena Janković,  predsednik sekcije sestara u hirurgiji, VMA,Beograd
 • Ivana Jovanović, predsednik  sekcije sestara u pedijatriji, KBC Zvezdara
 • Zorica Mitrović, predsednik  sekcije sestara u internoj medicine, CVMU,Beograd
 • Dragan Kodzo, predsednik sekcije sestara u onkologiji, IORS, Beograd
 • Marina Štiegler, predsednik sekcije sestara u gerijatriji, KBC”Zvezdara”,Beograd
 • predsednik sekcije  profesora i nastavnika zdravstvene nege.

REDAKCIONI ODBOR ČASOPISA „SESTRINSKA REČ”

Glavni i odgovorni urednik časopisa „Sestrinska reč“Dr sci.med. Dušanka Tadić, Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek: Visoka zdravstvena škola u Beogradu, -”

 • Profdr sc. Dragana Milutinović, Medicinski fakultet Novi Sad - predsednik Naučnog odbora
 • Dr sc. med. Ljiljana Milović, prof. strukovnih studija u penziji
 • Mr sci. Sanja Stanisavljević, Akademija strukovnih studija Beograd, odsek: Visoka zdravstvena škola
 • Dr sc. med Sanja Šumonja, VMŠSS u Subotici
 • Mr sci Živana Vuković-Kostić, Republika Srpska
 • Dijana Otašević, dipl med.sestra, KBC”Zvezdara”
 • Katarina Katanić, struk med.sestra OB Čačak
 • Vesna Cmiljanić, struk. med sestra, VMA,Beograd
 • Dragan Kodzo, specijalista kliničke nege, IORS,Beograd

ETIČKI ODBOR UMSTBS

 • Predsednik Etičkog odbora –  Marija Stojić, UMSTB Moravičkog okruga
 • Zamenik predsednika Zora Todorović- OB Valjevo
 • Član Dragan Kodžo – IORS, Beograd
 • Član Vesna Nikolić, KBC”Bežanijska Kosa”, Beograd
 • Tijana Petković- UMSTBPZZ Podunavskog okruga DZ Smederevo