Izveštaj o Simpozijumu održanom u periodu 29.11.- 03.12.2017.

Извештај одржаном Националном Симпозијуму главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора здравствене неге са међународним учешћем

Тара, Хотел „Оморика“ 29.11.- 03.12.2017.


У организацији Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије одржан је традиционални Симпозијуму главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора здравствене неге са међународним учешћем на Тари у Хотелу „Оморика“ у периоду 29.11.- 03.12.2017.год.

Покровитељи Симпозијума су Министарство здравља Републике Србије и Комора медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије.

Акредитација: Број одлуке: 153-02-1697/2017-01 од 19.08.2017., Број акредитације: Д-1-1018/17.

Реализацију Симпозијума су финансијски помогли: КМСЗТС Огранак Београд и Огранак Ужице.

Учешће на Симпозијуму је узело 350 учесника са територије Србије, Црне Горе, Републике Српске, Хрватске, Федрације БиХ и Македоније.

На свечаном отварању Симпозијума учесницима се испред Министарства здравља обратио др Александар Стојановић, директор Дома здравља Палилула, директорка КМСЗТС г-ђа Радмила Угрица, Душица Биочанин члан Здравственог савета Р.Србије, Горан Тодић, председник ИО Огранка Ужице и господин Видоје Дрндаревић члан градског већа Ужица. Свечаном отварању Симпозијума присуствовали су и председник ИО Огранка Београд гђа Ружица Николић, и други представници Огранка Београд, Ужице и Ниш, директори  и главне сестре здравствених  установа, директори и професори средњих и струковних школа за образовање сестара, професори са Медицинског факултета-Kатедра за здравствену негу и бројни други гости.

Подршку Симпозијуму је несебично пружила и проф др сци.мед. Љиљана Миловић, један од оснивача и први председник УМСТБС, доајен сестринства Србије и ван граница наше земље.

Председник Стручног одбора Симпозијума је била Душанка Тадић, дипл. деф., из Високе здравствене школе струковних студија у Београду.

У току рада одржана су два Округла стола, седам сесија са усменим презентацијама и две постер презентације.

Тема првог Округлог стола „Безбедан начин рада са цитотоксичним лековима-изазови, очување здравља медицинских сестара“. Модератор овог округлог стола био је Драган Коџо, стр мед техничар, спец. клиничке неге, - ИОРС, Београд.

Након завршетка предавања, отворена је дискусија и изведени су следећи закључци:

 1. Обезбедити заштитна средства и опрему за безбедну припрему и примену цитотоксичних агенаса у свих 5 регионалних центара, 28 диспанзера и 118 јединица
 2. Набавка затворених система за безбедно руковање цитотоксичним агенсима и едукација медицинских сестара за њихову припрему и примену
 3. Обавезни периодични прегледи за све запослене који долазе у контакт цитотоксичним агенсима
 4. Принципе безбедне припреме и примене цитотоксичних агенаса уврстити у формално образовање медицинских сестара и фармацеутских техничара у средњим и високим школама
 5. Ефикаснији надзор одељења за припрему и примену цитотоксичних агенаса од стране Комисија Министарства здравља Р. Србије
 6. Предложити увођење бенефицираног радног стажа и повећање коефицијената (за обрачун зарада) за све запослене који долазе у контакт са цитотоксичним агенсима и отпадом
 1. Едукација техничког особља о мерама заштите, примени заштитне опреме приликом контакта са цитотоксичним отпадом
 2. Израдити Водиче добре праксе за безбедно руковање цитотоксичним агенсима, процедуре, упутства и стандарде у сарадњи са фармецеутима и лекарима
 3. Централизовано растварање цитотоксичних агенаса  неопходно је увести као стандард свакодневне клиничке праксе

Тема другог Округлог стола „Изазови и проблеми у организовању клиничке стручне праксе у средњим и високим школама здравствене струке“, са еминентним предавачима, из средњих и високих медицинских школа, Медицинског факултета, Катедре за здравствену негу из Новог Сада, Фоче и Бања Луке. Модератор другог Округлог стола била је доц.др.сци.мед. Драгана Симин – Катедра за здравствену негу, Медицинског факултета, Нови Сад.

Након завршетка предавања, отворена је дискусија и изведени су следећи закључци:

 1. Промовисати и стално унапређивати стручну праксу у клиничком окружењу као есенцијални фактор квалитетног професионалног развоја
 2. Промовисати и оснаживати менторски облик стручне праксе
 3. Планирати едукацију сестара, потенцијалних ментора
 4. Квалитетна стручна пракса мора бити препозната и од страна послодавца као критеријум у процедури за пријем у радни однос

На Симпозијуму је презентовано 142 усмене и постер презентације, које су биле углавном са клиничком тематиком, било је и сестринских истраживачких радова, новина у сестринском раду са новим технологијама, сестринским процедурама и применом нових лекова у пракси. Радови су квалитетно урађени и презентовани. Постери су такође професионало урађени, методолошки исправни са веома интересантним темама. Из сваке сесије са усменим и постер презентацијама су комисијски одабрани најбоље презентације, а презентери истих су  награђени од компаније „Zepter internacional“ пригодним поклонима.

Награђени су следеће  презентације:

-          Постер презентације:

1. Неправилно држање тела као узрок деформитета кичме и других патолошких стања- Љиљана Трифуновић, ДЗ Лучани

2.  Улога медицинске сестре код заустављања крварења- Гордана Ђедовић, ОБ Чачак

-          Усмене презентације:

 1. Комуникација у тимском раду, Специфичности комуникације сестра- лекар- Никола Аврамовић, Селтерс, Младеновац
 2. Испитивање фактора ризика за настанак лумбалног синдрома код медицинских сестара- Драгана Пековић, ВМА,Београд.
 3. Модуларном наставом до процеса здравствене неге- Јасмина Поповић, Роберт Нађ, Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш, Медицинска школа Приштина- Грачаница
 4. Аутизам- Томислава Келча, ДЗ Смедерево, Смедерево
 5. Сестринске процедуре и здравствена нега у рефрактивној хирургији- Марица Лазић, ВМА, Београд
 6. Учешће медицинске сестре у збрињавању пацијената у кетоацидози- Мирјана Јевремовић, КБЦ Звездара, КО Ендокринологије, Београд
 7. Мултипла склероза као болест савременог доба- Биро Злата, ЦВМУ, ВМЦ Славија,Београд.

Сви аутори награђених радова, имају могућност да се њихов рад, након адаптације и рецензија, публикује у националном сестринском часопису ”Сестринска реч“, чији је оснивач и издавач Удружење,  у категорији је М 53.

Ружица Николић, вмс КБЦ Звездара, члан Радне групе за израду акредитационих стандарда за породилишта и неонатологију је одржала предавање са темом „Акредитациони стандарди за породилишта и неонатологију- из угла медицинске сестре“

Било је више популарних предавања спонзора на актуелне теме Симпозијума и сестринске праксе, а учесници Симпозијума су их оценили као веома корисне и примењиве у сестринској пракси, нарочито Радионицу Hands on metode na simulatoru Juno.

 

Обрадом Евалуације учесника Симпозијума избор актуелности тема, предавачи Округлог стола, усмених и постер презентација су оцењени одличном оценом 4,76 што се може сматрати веома успешно. Висок проценат учесника 78% је оценио да су нова знања стечена током Симпозијума примењива у пракси, што је оправдало избор тематике.

Предложене су и нове теме које учесници Симпозијума желе да се у будућности обраде и то: интрахоспиталне инфекције, теме из акушерства, педијатрије, примарне здрвствене заштите, ургентних стања, те да се медицинске сестре и техничари искажу у истраживачким радовима.

Организатор, УМСТБС РС ће се потрудити да испоштује предлоге својих колегиница и колега, медицинских сестара и техничара, те ће се на неком наредном Симпозијуму реализовати  предложена тематика.

На Симпозијуму ушешће су узели и бројни спонзори: Vega Medical, Becton Dickinson Product and Sales Specialist BD MPS SEE South East Europe, Medis Pharma d.o.o, Ecolab Hygiene d.o.o, Tewа-Actavis, PTM, Zepter Internacional, i agencija Evro-Turs као генерални спонзор, те својим учешћем дали  допринос у реализацији високо постављених стандара УМСТБС Републике Србије.

И на крају, било је много ангажовања и рада, али и времена да се колеге упознају, размене искуства и мишљења, друже на предивној планини Тари у хотелу „Оморика“, који нас дуги низ година увек лепо дочека и угости.

До следећег виђења у мају 2018, још једном УМСТБС жели да се захвали свим поштованим колегиницама, колегама, уваженим сарадницима и спонзорима.

 

                                                                                                  Заменик председника

                                                                                                  Весна Цмиљанић, смс