Izveštaj o realizovanom studijskom putovanju Moskva – Sankt Peterburg

U organizaciji Udruženje medicinskih sestar-tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 16.09.-22.09.2018 godine, preko agencije Evro-turs, realizovano je studijsko putovanje Moskva – Sankt Peterburg. Učesnici na studijskom putovanju su bile medicinske setre iz zdravstvenih ustanova Beograda i Srbije, kao i predstavnici VMŠ iz Ćuprije.

Planirani program studijskog putovanja je u potpunosti realizovan uz svesrdnu podršku i angažman Evro-turs agencije. Izražavamo veliku zahvalnost njegovoj ekscelenciji ambasadoru gospodinu Slavenku Terziću, sekretarima ambasade R.Srbije u Moskvi, koleginicama iz univerziteta „Sečenov“ , kao i predstavnicima Ruske federacije sestara, naročito predsednici gđi Valentini Sarkisovoj i izvršnom direktoru za međunarodnu saradnju RNA Nataliji Serebrenikovoj na izuzetnom prijemu.

Posebnu zahvalnost izražavamo agenciji Evro-turs koja se maksimalno angažovala da ovo studijsko putovanje bude realizovano na kvalitetan način, a prijemi u institucije Rusije budu organizovani na visokom nivou, kako i  dolikuje  medicinskim sestrama Srbije.

Prijem u Ambasadi R.Srbije u Moskvi – vidi detaljnije....

Tokom studijskog putovanja,  medicinske sestre iz Srbije su bile primljene u  Ambasadi Republike Srbije u Moskvi pri čemu je upriličen i susret sa njegovom ekselencijom ambasadorom gospodinom Slavenkom Terzićem i II sekretarom Ambasade gđom Snežanom Pavlović, koja se veoma angažovala u organizaciji prijema u KC i kod ambasadora R.Srbije u Moskvi.

Ambasador je tokom razgovora više puta izrazio zadovoljstvo posetom medicinskih sestara  i UMSTBS, interesovao se o mogućnostima saradnje Udruženja medicinskih sestar-tehničara i babica Republike Srbije i obrazovnih institucija iz Srbije sa sestrinskim udruženjem, obrazovnim institucijama i zdravstvenim ustanovama iz Rusije, te ponudio pomoć u realizaciji saradnje.

 

   

Prijem u UKC“Sečenov“- vidi detaljnije .....

Takođe, medicinske sestre su posetile i  KC Prvog državnog univerziteta „Sečenov“ u Moskvi. Koleginice iz Srbije,  primila je gđa Valentina Evgenjevna Jefremova, docent, specijalista za upravljanje radom sestrinske službe, glavna sestra KC  i kolegijum glavnih sestara KC.Tokom sastanka, Valentina Evgenjevna Jefremova, je  održala predavanje na temu:“ Reinženjering aktivnosti medicinskih sestara KC“Sečenov“, predstavljajući organizaciju sestrinske službe u KC“Sečenov“, upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj nezi, principe edukacije i obuke mladih sestara, kao i sestrinsku dokumentaciju u KC. Predsednica UMSTBS je predstavila aktivnosti UMSTBS , i tom prilikom uručila monografiju UMSTBS i časopis „Sestrinska reč“ kolegama iu KC“Sečenov“. Valentina Evgenjevna Jefremova je poklonila udruženju knjigu“Organizacija sestrinske službe u ZU u Rusiji“, koja je obavezna literatura na studijama sestrinstva. Nakon završetka radnog dela  sastanka,  ljubazne koleginice iz KC su pokazale sestrama iz Srbije  organizaciju rada i aktivnosti sestara prilikom operativnih zahvata uz pomoć robotskog hirurškog sistema“Da Vinči“, krio i brahi terapiju, i operacija u 2D i 3D formatu.Poseta prestižno UKC je zavrsena obilaskom savremenog centar za medicinsku rehabilitaciju, u kome se primenjuju robotske tehnologije za rehabilitaciju pacijenata sa različitim funkcionalnim poremećajima.

 

Prijem kod predsednice RNA u Sankt Peterburgu - vidi detaljnije...

Predstavnici UMSTBS, VMŠ iz Ćuprije i svi učesnici studijskog putovanja sastali su se sa predstavnicima RNA, Valentinom Sarkisovom, predsednicom RNA, Natalijom Serebrenikovom, izvršnom direktorkom za međunarodnu saradnju RNA, i Tatijanom Glazikovom, predsednicom Lenjigradskog okruga, članice RNA. Tokom sastanka predsednica Valentina Sarkisova je predstavila rad i organizaciju Ruske nacionalne asocijacije medicinskih sestara, a predsednica UMSTBS , Dijana Otašević je predstavila organizaciju i rad Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije. Tokom dvočasovnog sastanka razmenjena su iskustva i dogovarane mogućnosti saradnje između dve asocijacije, uz spremenost koleginica iz RNA da se stručna saradnja realizuje na obostrano zadoviljstvo veoma brzo. Takođe dirktor VMŠ iz Ćuprije je ponudio i saradnju RNA, UMSTBS i VMŠ u smislu razmene znanja i iskustava i saradnju u drugim oblastima za koje se utvrdi međusobni interes za saradnju, što su koleginice iz RNA prihvatile, a detalji i mogućnosti saradnje  će se preciznije definisati ugovorom o saradnji.

 

Znamenitosti Moskve i Sankt Peterburga - vidi detaljnije program studijskog putovanja...

Za vreme studijskog putovanja učesnici su obišle brojne  znamenitosti i istorijske spomenike  Moskve i Sankt Peterburga, koje će ostati dugo u sećanju svima nama koji smo imali mogućnost da to vidimo.

Realizovani program studijskog putovanja Moskva -St.Peterburg - vidi detaljnije

UMSTBS zahvaljuje koleginicama i kolegama, učesnicima studijskog putovanja za aktivno učešće,  divno druženje, i veliki doprinos u realizaciji ovog programa !

 

Beograd                                                                                              Predsednik UMSTBS

25.09.2018.godine                                                                                Dijana Otašević, s.r.