Izveštaj sa III kongresa UMSTIB R.Srpske - sa međunarodnim učešćem

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara - tehničara i babica RepublikeSrpske, a pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srpske i Ministarstvazdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u periodu od 07 - 10. 06. 2018.g. u kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci održan je III Kongres i XVIsimpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babicaRepublike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Svečanom otvaranju Simpozijuma je prisustvovalo 248 medicinskih sestara,tehničara i babica iz zdravstvenih ustanova Republike Srpske, kao imedicinskih sestara iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Federacije Bosne iHercegovine, Crne Gore, Švedske, Nemačke i Norveške. Poredmedicinskih sestara, tehničara i babica, na Kongresu i simpozijumu suučešće uzeli učenici i studenti Panevropskog univerziteta Apeiron BanjaLuka

Plenarna tematika KOngresa je bila ne temu:“ Oni koji se ne sjećajusvoje prošlosti su osuđeni da je ponove”

 Kroz usmenu i poster prezentaciju izloženo je 92 radova.

Ispred UMSTB Republike Srbije, Kongresu su prisustvovale SnježanaLončar I Marijana Milošević, koja je imala usmenu prezentaciju na temu“Inovativni lekovi u lečenju malignih bolesti – sestrinski aspekti”, čijeje iIzlaganje pobudilo veliko interesovanje sa zapaženom diskusijom kojaje trajala oko 20 min.

Organizacija I realizacija Kongresa protekla je na zavidnom nivou uzmeđusobnu razmenu stručnih iskustava kolega, sa željom da se nastavi naSimpozijumu medicinskih sestara-tehničara i babica R.Srbije u novembru2018 na Tari.

KONGRES UMSTIB R.SRPSKE