U Institutu za rehabilitaciju ”Selters” u Mladenovcu održan program KE u organizaciji UMSTBS

U organizaciji UMSTB Srbije  u petak 21.02.2020. na Institutu za rehabilitaciju ”Selters” u Mladenovcu  održana su dva stručna sastanka I kategorije, predviđena planom  stručnih aktivnosti UMSTBS za tekuću godinu. Predavači su bili: Dr Mirjana Mišović, CVMU, Beograd, koja je održala predavanje na temu: “Bolno rame-etiologija, klinička slika, dijagnostika, lečenje i  zdravstvena nega”. Drugi predavač je bila   Marijana Milosević, IORS, Beograd, i održala je predavanje na temu: “Sestrinske intervencije kod primene biološke terapije u lečenju malignih bolesti”. Osim koleginica i kolega sa Institutu za rehabilitaciju ”Selters” iz Mladenovca, edukaciji su prisustvovale i medicinske sestre-tehničari iz SBIB Mladenovac i iz DZ Mladenovac.

Pre početka stručnog sastanka, učesnicima se obratila  Predsednica UMSTBS g-đa Dijana Otašević, koja je pozdravila prisutne učesnike i  najavila planirane stručne aktivnosti UMSTBS za tekuću godinu, pozivajući kolege da uzmu učešće na XVIII Nacionalnom simpozijumu sa međunrodnim učešćem, koji se održava u Vrnjačkoj Banji od 13.05.-17.05.2020.godine. Predsednica je napomenula da će UMSTBS i ove godine obeležiti 12 maj Međunarodni dan sestara,  naglašavajući da je  SZO 2020.godinu proglasila za Godinu medicinskih sestara, te da će sve stručne aktivnosti UMSTBS tokom godine, biti  posvećene obeležavanju Godine sestrinstva.

 

                                                                                Marijana Milošević, IORS