Medicinske sestre: Glas koji vodi: vizija buduće zdravstvene zaštite

Preporučena tema ICN za  Međunarodni dan medicinskih sestara 12. maj 2021. nadovezuje se na prethodne godine, sa sveobuhvatnom temom da su medicinske sestre  nosioci aktivnosti, ove godine Medicinske sestre: Glas koji vodi:  vizija buduće zdravstvene zaštite .

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana sestara 2021.god,prepoznaje uticaje globalne pandemije Kovid 19 na zdravstveni sistemi sestrinsku profesiju, i kako će na njih uticati u budućnosti.

Svake godine ICN predvodi globalna obeležavanja  Međunarodnog dana medicinskih sestara, koji se održava 12. maja, na godišnjicu rođenja negovateljice Florence Nightingale.

ICN ističe da je globalna pandemija COVID-19 pokazala svetu važnu ulogu medicinskih sestara u održavanju zdravlja ljudi tokom celog životnog veka. Iako je došlo do značajnih poremećaja u zdravstvu, oni takođe sugerišu da je došlo do velikih inovacija koje su poboljšale pristup nezi.

2021. godine ICN će se fokusirati na promene i inovacije u sestrinstvu i na to kako će na kraju oblikovati budućnost zdravstvene zaštite. Kao najveća zdravstvena profesija, medicinske sestre treba da budu sastavni deo sistema  u planiranju budućnosti zdravstvene zaštite.

Generalni direktor ICN-a Hovard Catton istakao je  da je pandemija razotkrila slabosti mnogih svetskih zdravstvenih sistema, pod kojim rade  medicinske sestre i osvetlila njihovu neverovatnu posvećenost i hrabrost.

„Ono što je takođe učinila pandemija pruža nam priliku da zatražimo resetovanje i priliku da istražimo nove modele nege tamo gde su medicinske sestre u centru naših zdravstvenih sistema“, dodao je on.

„Ovu viziju buduće zdravstvene zaštite možemo postići samo stvaranjem novih politika koje utiru put novim promenam , a to je još jedno ključno područje na kojem ćemo se tokom 2021. fokusirati.“

COVID-19 je promenio naš život, duboko pogađajući one koji su zaraženi i one koji su izgubili voljene osobe kao rezultat ovog razornog virusa.Pandemija je u velikoj metri uticala na život medicinskih sestara I zdravstvene sisteme. Iako se svakodnevni život možda promenio, suštinski karakter nege nije. Sada su više nego ikad,  pod velikim uticajem medicinskih sestara  na zdravlje, ekonomiju i društvo uopšte, boreći se  protiv COVID-19,  istovremeno poboljšavajući  pristup kvalitetnoj, bezbednoj  i pristupačnoj zdravstvenoj nezi.. 

Kao rezultat COVID-a, zdravstveni sistemi i zdravstvena zaštita su pod ogromnim pritiskom. Međutim, kao odgovor na ovaj pritisak, zdravstvo je na ivici velikih poremećaja i inovacija. Kao najveći pružaoci zdravstvenih usluga, medicinske sestre vode ovu revoluciju zdravstvenog sistema, baveći se izazovima sa kojima se sestre suočavaju i kako će  profesija transformisati sledeću fazu zdravstvene zaštite.

Izvor: (# IND2021) ICN