Podrška dojenju - anketa o stavovima i praksama zdravstvenih radnika

U skladu sa odlukama usvojenim na sednici RSK za podršku dojenju, porodične i razvojne nege novorođenčadi, IJZS je sa članovima RSK sačinio anketu o stavovima i praksama zdravstvenih radnika.

Istraživanje se sprovodi u cilju podrške implementacije Nacionalnog programa - provera znanja i stavova zdravstvenih radnika i uključenje stručnih udruženja u promociji u zajednici.

Anketa je anonimna i dobrovoljna i sprovodi se elektronskim upitnikom preko Servisa javnog zdravlja (e-uprave).

Molimo Vas da podržite odluku RSK i učestvujete u anketi.

Potrebno je oko 10 minuta za popunjavanje ankete.

Odgovori članova udruženja će biti veoma korisni u kreiranju budućih programa obuke zdravstvenih radnika o dojenju i daljem obrazovanju.

Rok je produžen do 26.05.2021.

https://anketa.batut.org.rs/dojenje/1/

Pristupni pin je 1234

Rezultate ankete predstavićemo na sednici RSK i na sajtu IJZS "Dr Milan Jovanović Batut".
Unapred se zahvaljujemo na podršci i saradnji.