Produžen rok za slanje sažetaka do 31.10.2022. godine

Poštovane koleginice i kolege,

Želim da vas obavestim da je rok za slanje sažetaka za Usmene i Poster prezentacije u okviru sesije - Iskustva u kliničkoj praksi medicinskih sestara-tehničara u onkologiji (slobodne teme) produžen do 31.10.2022.godine, te ako još neko želi da uzme ućešće u radu Simpozijuma, još uvek može poslati sažetak.

Redakcioni odbor će se održati 01.11.2022.u 11.č.

Sa poštovanjem,

Slađana Sokolović, vms

Sekretar onkološke sekcije

Predsednik organizacionog odbora Simpozijuma

INSTRUKCIJE ZA PISANJE I SLANJE APSTRAKATA