IZVEŠTAJ SA 35. SIMPOZIJUMA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA ONKOLOŠKIH INSTITUCIJA

U organizaciji Sekcije sestara u onkologiji Udruženja medicinskih sestara i babica Republike Srbije, Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Kancerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, 25.i 26.novembra   2022. godine., u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu ,održan je 35. jubilarni Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije,tradicionalno u okviru 59. Kancerološke nedelje.

Ovo je 35. put kako se medicinske sestre tehničari u onkologiji u Srbiji i regionu  okupljaju da bi se unapredila znanja iz ove multidisciplinarne oblasti medicine i zdravstvene nege u onkologiji.

Ovogodišnjim programom obuhvaćene su sledeće teme:

1. Novine u lečenju i zdravstvenoj nezi pacijenata sa tumorima  abdomena

2. Multidisciplinarni pristup u lečenju i zdravstvenoj nezi obolelih od karcinoma dojke

3. Spečifičnosti zdravstvene nege  pacijenata sa karcinomom pluća

4.Iskustva u kliničkoj praksi medicinskih sestara – tehničara u onkologiji - usmene prezentacije

Na Simpozijumu je prisustvovalo ukupno294učesnika iz mnogobrojnih zdravstvenih ustanova Srbije, Crne Gore, Republike Srpske,Bosne i Hercegovine i Makedonije,koje se bave onkološkom zdravstvenom zaštitom.

Predsednik Sekcije sestara u onkologiji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, Dragana Kodžo, master stukovna sestra, specijalista kliničke nege, je otvorio jubilarni Simpozijum,učesnicimase ispred Ministarstva zdravlja Republike Srbije obratio se državni sekretar Ministarstva zdravlja prof.dr  Ferenc Vicko, koji je pozdravio skup, ispredKomore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbijeskupu se obratilaPredsednica  IO ogranka  Beograd, g-đa Radmila Ugrica, skup je takodje pozdravio  Predsednik Kancerološke sekcije Prof. Ivan Marković. Koleginica dipl.med.sestra Sofija Kurtović Gl.med.sestra Odseka za obrazovnu delatnost i edukaciju Univerzitetske Dečije Klinike pozdravila skup ispred svoje ustanove.

Ukupno je bilo 43.rada, a u okviru sesije-Iskustva u kliničkoj praksi medicinskih sestara – tehničara u onkologiji čuli smo 23.Usmene prezentacije.

Predavači su putem prezentacija prikazali širok spektar sestrinskih aktivnosti iz oblasti zdravstvene nege u onkologiji, novine i iskustva iz kliničke prakse, ukazali na značaj multidisciplinarnog pristupa kao i značaj kontinuirane edukacije onkoloških sestara. Učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji i u okviru završne evaluacije pozitivno ocenili skup sa predlozima za unapređenje.

ZAKLJUČCI  35.SIMPOZIJUMA MEDICINSKIH SESTRA –TEHNIČARA ONKOLOŠKIH INSTITUCIJA

1. Zdravtvena nega obolelih od karcinoma dojke je kompleksna i kao takva zahteva sprovođenje najsavremenijih tehnika dijagnostike i lečenja.U multidisciplinarnom timu donose se zajedničke odluke,deli se odgovornost i rezultat toga su uspešniji rezultati u lečenju i zdravstvenoj nezi;

2.Specifičnosti zdravstvene nege obolelih od karcinoma pluća zahteva multidisplinarni pristup-savremena dijagnostika,dobra preoperativna priprema,adekvatan hirurški tretman i postoperativna zdravstvena nega,dobra tehnika zračenja i optimalno data hemioterapija;

3. Neophodno je uvođenje standarda zdravstvene nege u onkološku praksu;

4. Potreban je veći broj sestrinskih istraživanja kao uslov sestrinske prakse zasnovane na dokazima;

5. Lečenjei zdravstvena nega pacijenata sa tumorima abdomena je kompleksna, iziskuje stalnu edukaciju medicinskih sestara-tehničara,  zdravstvenih zetničarai lekara koji se bave ovom problematikom,multidimenzionalno je i multidisciplinarno a u mnogim aspektima i inovativno kroz stalnu edukaciju pacijenata.

6. Nastaviti sa kontinuiranom edukacijom medicinskih sestara-tehničara i zdravstvenih tehničara u svim oblastima onkoloških disciplina,pogotovo uvodjenjem inovativnih dijagnostičkih,terapijskih i medikamentoznih metoda lečenja;

7. U narednom periodu organizovati  Simpozijume, Stručne sastanke u onkološkim  institucijama u Srbiji,  kako bi se nova znanja, iskustava inkorporirali kod svihmedicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Evaluacijom učesnika, Simpozijum je ocenjen visokim ocenama- Opšta ocena je 4,55.

U Beogradu,09.12.2022.godineSekretar onkološke sekcije UMSTBS

Sokolović Sladjana,vms

 

Predsednik onkološke sekcije UMSTBS

                                     VMT Dragan Kodzo,master strukovna sestra-tehničar