Evropski dan onkoloških medicinskih sestara - srećan 18. maj

ECND23 

European Cancer Nursing Day (ECND23)

Driving innovation in Cancer Care

 

Poštovane koleginice i kolege,

Srećan 18.maj, Evropski dan onkoloških medicinskih sestara.

Želim Vam dobro zdravlje, bolji standard i široke vidike.

Upotrebite svoja znanja na najbolji mogući način kroz praksu, inovacije, istraživanja, edukaciju.

Centralna ovogodišnja proslava će se održati u četvrtak, 18. maja u Edinburgu, u Škotskoj, sa temom:

,,Prezentacija inovacija u lečenju karcinoma.“ 

Fokus će biti na pionirskim, novim pristupima u nezi onkoloških pacijenata kroz:

inovacije u sestrinstvu i kako se to proteže na 5 P:

1.politiku,

2.prevenciju,

3.personalizovanu negu,

4.edukaciju pacijenata i

5.edukaciju medicinskih sestara u  praksi.

Kao i kolege u Evropi i širom Regiona, naš Dan obeležićemo radno, emotivno i sa sećanjem na istoriju sestrinstva Srbije i doajene koji su obeležili to vreme. Mnogi nisu među nama, ali su ostala velika dela, bogata praksa i istinsko nasleđe koje smo prihvatili a potrudićemo se da ga  nadogradimo.

Tema našeg današnjeg skupa je ,,Naše sestre-naša budućnost,,

Preporučeno predavanje od ICN za 2023.godinu.

Predavanje je akreditovano, a predavač je

Predsednica UMSTBS,

Dijana Otašević, Diplomirana medicinska sestra

 

Želim Vam puno sreće i zdravlja,

Vaš,

Predsednik sekcije onkoloških sestara-tehničara UMSTBS

Dragan Kodžo, Strukovni master medicinska sestra