XX NACIONALNI SIMPOZIJUM UMSTBS SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Tradicionalni XX Nacionalni Simpozijum UMSTBS sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije – UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji u hotelu „Breza “ od 10. do 14. maja 2023. godine.

Pokrovitelji Simpozijuma i ove godine bili su Ministarstvo zdravlje Republike Srbije i Komora medicinskih sestara i tehničara Srbije. Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije, kao Nacionalni simpozijum sa međunardnim učešćem za lekare, stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i ginekološko akušerske sestre – babice (br. odluke ZSS 153 – 02-00118/2023-01 od 13.03.2023., br. akreditacije: D – 1 – 69/23).

Simpozijumu je prisustvovalo 248 učesnika iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova za medicinske sestre iz Republike Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Republike Srpske, Severne Makedonije, Slovenije, Federacije BiH.

Pre svečanog otvaranja Simpozijuma 10.05.2023., svim registraovanim učesnicama je bilo omogućeno besplatno učestvovanje na predavanju sa pismenim rešavanjem testa na temu ,,Doprinos medicinskih sestara i babicau prevenciji širenja i oboljevanja polno prenosivih infekcija- naučimo više o PPI", čiji je autor Vesna Škodrić, struk. med. sestra GAK „Narodni Front“. Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije za medicinske sestre, zdravstvene tehničare i babice (br. odluke: 153 – 02 – 00118/2023 – 01 od 13. 03. 2023., br. akreditacije: D – 1 – 71/23).

Svečanom otvaranju Simpozijuma, prisustvovali su dr Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, zatim Dragodlav Itov, KMSZTS, Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, koja je i pozdravila učesnike Simpozijuma. Prisutne je pozdravila I Munira Pejić , gošća iz Slovenije, kao i Prof.dr Branislava Brestovački-Svitlica, ispred Medicinkig fakulteta, Univerziteta Novi Sad, katedra za zdravstvenu negu. Zatim prisutne je pozdravila i Svetlana Sentjakov Ispred VMŠ M.Milanković, iz Beograda.

Prvog radnog dana Simpozijuma, 11. maja 2023.god, održana je I PLENARNA SESIJA pod nazivom ,,Bezbednot pacijenta- šta je zapravo problem?", moderatora Prof.dr sci med

Branislava Brestovački Svitlica, IZZ dece i omladine Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet Novi Sad,katedra za zdravstvenu negu . U okviru sesije predavači izneli svoja iskustva u sistemskom lečenju, zdravstvenoj nezi i zbrinjavanju pacijenata i njihove bezbednosti u zdravstvenom sistemu. Ključnu ulogu u poboljšanju bezbednosti pacijenata ima razvoj znanja, stavova, veština, ponašanja i prakse kroz formalno obrazovanje I programe kontinuirane edukacije.

Drugog radnog dana 12.05.2023.god. održana je II PLENARNA TEMATIKA pod nazivom ,,Savremeni pristup u lečenju i zdravstvenoj nezi obolelih od sarkoma", moderatora Marijane Milošević,Struk.med.sestra,Institut za onkologiju i radiologiju Srbije. U okviru ove plenarne tematike ukazano je na značaj multidisciplinarnog pristupa u lečenju i zdravstvenoj nezi, efektima hemio i radio terapije, specifičnih sestrinskih intervencija kod primene savremenih terapijskih protokola u lečenju i individualizovanom pristupu u zdravstvenoj nezi obolelih od sarkoma.

Kroz interaktivnu diskusiju za obe plenarne sesije, koje su vodili moderatori, Prof. dr sci med.Branislava Brestovački Svitlica i Marijana Milošević, strk med sestra, razmenjana su mišljenja, stručna iskustva u inovativnim pristupima pri pružanju usluga zdravstvene nege I očuvanja bezbednosti pacijenata i zaposlenih .

Na XX Simpozijumu održano je sedam paralelnih usmenih i jedna poster sesija na kojima je prezentovano veliki broj stručnih radova po planiranom program Simpozijuma.

Saopštenjem stručnih radova realizovanih putem usmenih i poster prezentacija, lekari, medicinske sestre, babice, zdravstveni tehničari, nastavnici i profesori zdravstvene nege iz Republike Srbije i zemalja iz okruženja izneli su svoja stručna iskustva i primere iz prakse, razmenjujući informacija vezane za stručni rad, istraživanja, i unapređenje zdravstvene nege. Ne samo brojnost stručnih radova prezentovanih na XX Simpozijumu, nego i kvalitet stručnih radova, su glavne odlike ovogodišnjeg simpozijuma. Komisije su imale veoma težak zadatak da odaberu najbolje stručne radove, po kriterijumima Naučno stručnog odbora UMSTBS.

Za autore najuspešnije prezentovanih radova uručene su prikladne nagrade, kao i mogućnost da se njihov rad, nakon recenziranja, publikuje u nacionalnom sestrinskom časopisu Sestrinska reč, čiji je osnivač i izdavač Udruženje (kategorije M 52).

UMSTBS je uručilo zahvalnice, a autore najboljih radova, nagradili su UMSTBS, SMSZTS kao I kompanija Cepter.

 

Najbolji i nagrađeni radovi na XX Simpozijumu su:

Poster prezentacija

• Stevens-Johnson sindrom (SJS),

Jovana Stepanović,UKCS u Beogradu; Urgentni centar,odeljenjebOpšte intenzivne nege,

 

Usmene prezentacije

Zdravstvena nega i lečenje infekcije izlaznog mesta Tenkof katetera,

Anica Prlinčević,Miljan Ilić, KBC Zvezdara,Beograd

Sestrinske intervencije pri aplikaciji oralnih preparata ciklosporina,

Maja Savić, Војномедицинска академија Београд

Novine u lečenju malignog melanoma-sestrinski aspekti,

Kristina Stošić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,Beograd

Zdravstveno vaspitni rad iz aspekta medicinske sestre deteta sa kolostomom u ranom adolescentnom periodu,

Irena Ignjatović,Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine,Novi Sad

Zavisnosti modernog doba,

Dušica Simijonović, Dom Zdravlja Smrderevo

Uloga medicinske sestre u nezi i lečenju pacijenata sa plućnom embolijom,

Ana Pavlović, Specijalna bolnica za interne bolesti, Mladenovac

Upravljanje vremenom u sestrinstvu ,

Marija lazić, Milica Brajsovac, Anita Todorović,Odsek medicinskih studija Ćuprija,Akademija vaspitačko- medicinskih stukovnih studija Kruševac

 

Zaključci XX Simpozijuma:

• Neophodna je kontinuirana edukacija medicinskih sestara-tehničara u oblasti onkologije zbog inovativnih pristupa u lečenju i zdravstvenoj nezi onkoloških pacijenata.

• Organizovati bolju zaštitu medicinskog osoblja koje rastvara i primenjuje citostatike (centralno rastvaranje citostatika i obavezni sistematski pregledi).

• Kao standard u lečenju onkoloških pacijenata uvesti implantaciju porta-keč sistema.

• Obrazovanje ima ključnu ulogu u poboljšanju bezbednosti pacijenata kroz razvoj znanja,stavova,veština,ponašanja i prakse .

• Podsticati prijavljivanje neželjenih dogadjeja i profesionalnih grešaka od strane zdravstvenih radnika; probleme analizirati otvoreno i fer,bez pristrasnosti,tražiti problem u sistemu ali ne isključivati individualnu odgovornost.

• Suština analize neželjenih dogadjaja i grešaka je da se prepoznaju uzroci i faktori koji doprinose neželjenom dogadjaju,a potom se planiraju i primene strategije za sprečavanje ponovnog pojavljivanja takvog dogadjaja.

• Rukovodstvo zdravstvene ustanove je ključni element za projektovanje, podsticanje i negovanje kulture bezbednosti pacijenata.

Održana su i četiri komercijalna predavanja i to kompanije INSLAB na temu "Uticaj pouzdanosti medicinskih uredjaja na bezbednost pacijenata", kompanije ZEPTER “Bioptron-hiperpolarizovana svetlost“, kompanije TAKEDA na temu“Tim za zdavstvenu negu u skriningu i lečenju retkih bolesti“, kao i predavanje kompanije PAMPERS na temu ,, Zdravlje i udobnost bebine kože".

Na Simpozijumu je bilo izuzetno zapažena i posećena RADIONICA koleginice Munire Pejić,dms, mag zdrav.nege, sa psihijatrijske klinike iz Ljubljane na temu “ Razvijanje psihološke otpornosti kod zaposlenih u zdravstvu“.

Opšta ocena Simpozijuma je 4,78; ocenom 5 je više od 78% učesnika ocenilo izbor i aktuelnost tema na Simpozijumu, a 85% učesnika je smatralo da su na Simpozijumu stekli nova saznanja primenjiva u praksi.

Generalni sponzor XX Simpozijuma je kompanija Takeda, koja je podržala realizaciju Simpozijuma.

UMSTBS je tradicionalno obeležio 12 maj, Međunarodni dan medicinskih sestara, predavanjem na preporučenu temu ICN za 2023.god„ Naše sestre. Naša budućnost“, predavač Dijane Otaševic,dipl.med. sestre i Svečanom akademijom, na kojoj je istaknut značaj medicinskih sestara u jačanju kapaciteta i otpornosti zdravstvenih sistema, naročito nakon pandemije KOVID 19. Na ovoj svečanosti su izabrane najbolje medicinske sestre u Srbiji po predlozima članica UMSTBS, koje su uz priznanja nagrađene od UMSTBS i kompanije Cepter.

Beograd, 22.05.2023. godine

Predsednica Stručnog odbora Simpozijuma
Aleksandra Karajović,vms

Predsednica UMSTBS
 Dijana Otašević, dipl.med. sestra