Program 36. Simpozijuma medicinskih sestara i tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

"Sa zadovoljstvom vas pozivamo na 36. Simpozijum medicinskih sestara-tehničara onkoloških institucija Republike Srbije, koji će se održati u „Sava Centru“ u Beogradu, u sklopu tradicionalne 60. Kancerološke nedelje (29.11.-02.12.2023. godine). Simpozijum za medicinske sestre-tehničare  će i ove godine trajati dva dana, 01.-02.12.2023. godine.

Detaljne instrukcije  i informacije o uplati kotizacije, registraciji i smeštaju su  dostupne na web-sajtu izvršnog organizatora agencije Novi ASTAKOS (www.astakos.rs).