Nacionalni Kongres glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem

IZVEŠTAJ O NACIONALNOM KONGRESU GLAVNIH SESTARA I BABICA, SESTARA I BABICA IZ PRAKSE I PROFESORA ZDRAVSTVENE NEGE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „Transformacija sestrinstva u eri rastućih izazova“ 22. 11. – 26. 11. 2023.

Nacionalni Kongres glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije – UMSTBS održan je na Tari u hotelu „Omorika“ od 22. do 26. novembra 2023. godine.

Pokrovitelji Kongresa bili su Ministarstvo zdravlje Republike Srbije i Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS), kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem za medicinske sestre, zdravstvene tehničare i ginekološko akušerske sestre – babice  (br. odluke ZSS: 153 – 02 – 347/2023 – 01 od 21. 08. 2023., br. akreditacije:
D – 1 – 540/23).

Kongresu je prisustvovalo 340 učesnika iz zdravstvenih i obrazovnih ustanova za medicinske sestre iz Republike Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. Dok je kolega iz Sjedinjenih Američkih Država na kongresu participirao on-line.

Na svečanom otvaranju Kongresa, koje je započeto intoniranjem himne Bože pravde, učesnicima se ispred Ministarstva zdravlja Republike Srbije obratio državni sekretar dr Goran Makunčević, a ispred Ministarstva prosvete, pomoćnik ministra iz sektora za visoko obrazovanje dr Aleksandar Jović (on-line). Skupu su se obratili  direktor Doma zdravlja Palilula, dr Aleksandra Stojanović, direktor Opšte bolnice Čačak, Prim dr Dejan Dabić, zatim Radica Ilić, predsednica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, ispred KMSZTS  u ime direktorke Komore i ispred Ogranka Užice , obratila se Olivera Bogdanović,  potom prof. dr Branislava Brestovački Svitlica sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, članica radne grupe za izradu opisa poslova visokoobrazovanih medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih radnika u Republici Srbiji. Kongres je zvanično otvorila predsednica UMSTB Dijana Otašević, dipl. med. sestra.

Nakon toga je predstavljena knjiga Znamenite sestre – biseri u pesku vremena, autora Milijane Matijević. O knjizi su govorile, predsednica UMSTBS Dijana Otašević i prof. dr Dragana Simin, kao i sama autorka. Nakon predstavljanja knjige usledio je prvi zaključak Kongresa:

-        Pokrenuti inicijativu da Odsek medicinskih studija Ćuprija, Akademije vaspitačko medicinskih strukovnih studija Kruševac (nekadašnja Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji) nosi naziv po prof. dr Ljiljani Milović, koja je jedan od osnivača ustanove.

Pre svečanog otvaranja Kongresa 22. 11. 2023., svim registrovanim učesnicama je bilo omogućeno besplatno učestvovanje na predavanju sa pismenim rešavanjem testa na temu Značaj medicinske sestre u prevenciji i lečenju glaukoma, čiji je autor Danijela Ranković, struk. med. sestra - specijalista. Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije za medicinske sestre, zdravstvene tehničare i babice (br. odluke: 153 – 02 – 00223/2023– 01 od 22. 05. 2023., br. akreditacije: D – 1 – 333/23).

Prvog radnog dana Kongresa, odnosno dana 23. novembra 2022. održana je plenarna sesija pod nazivom Transformacija sestrinstva u eri rastućih izazova. U okviru sesije ukupno je prezentovano sedam radova. Dva rada su prezentovana on – line, putem aplikacije Microsoft Teams. Predavači su se u svojim izlaganjima osvrnuli na aktuelne i predstojeće zakonske regulative koja se odnose na sestrinsku profesiju, novine u kliničkoj praksi i obrazovanju, posebno one koji se odnose na primenu digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije. S obzirom na probleme i izazove sa kojima se suočavamo, ali i one koji nam tek predstoje, pojedini autori su prezentovali odlike savremene organizacije rada i menadžmenta u vremenu konkurentnosti koje su bitni za upravljanje zdravstvenim ustanovama. Kroz interaktivnu diskusiju koju je vodila dr Dušanka Tadić, viši predavač, kao moderator, razmenjena su mišljenja i iskustva i izvedeni su sledeći zaključci:

-        Intenzivirati i formalizovati saradnju Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete Republike Srbije po pitanju priznavanja stečenih kvalifikacija strukovnih i diplomiranih medicinskih sestara.

-        Sistematizovati radno mesto pomoćnika ministra za zdravstvenu negu/sestrinstvo pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, i pomoćnika pokrajinskog sekretara za zdravlje za oblast zdravstvene nege.

-        Predvideti, izmenama i dopunama zakonskih i podzakonskih akata, službu zdravstvene nege u svim zdravstvenim ustanovama.

-        Uključiti strukovne i diplomirane medicinske sestre u republičke stručne komisije u druga radna tela koja kreiraju zdravstvenu politiku.

-        Definisati kriterijume za izbor glavnih sestara ustanova i izbor vršiti putem internog ili eksternog (javnog) konkursa.

-        Pojačati nadzor republičkih i pokrajinskih prosvetnih inspekcija nad sprovođenjem programa prekvalifikacija i dokvalifikacija za medicinske sestre.

-        Dopuniti kriterijume za izbor nastavnika zdravstvene nege srednjih i visokih škola/akademija/fakulteta za sestre, u smislu obaveznog posedovanja radnog iskustva u zdravstvenoj ustanovi od minimum dve godine i licence za rad u zdravstvu.

-        Formirati radnu grupu pri Ministarstvu prosvete za izradu nacionalnog kurikuluma za sticanje zvanja strukovne i diplomirane medicinske sestre;

-        Pokrenuti inicijativu da se deo praktične nastave u kliničkom okruženju na svim nivoima obrazovanja odvija po modelu mentorske nastave.

Dr John Nelson, osnivač i predsednik The Healthcare Environment i the Caring Science International Collaborative (CSIC) je on-line uključenjem preko Microsoft Teams predstavio istraživanje na temu zadovoljstva poslom koje se sprovodi u 15 zemalja. Prvi ciklus istraživanja u kojem je učestvovala i Srbija realizovana su 2019. – 2020., a drugi ciklus (bez učešća Srbije) tokom 2022. – 2023. Ključno za pomenuta istraživanja, pored dobijanja dragocenih podataka, jeste i validacija međunarodno pouzdanog instrumenta. S toga, nakon kraće diskusije je zaključeno

-        Podržati uključenje zdravstvenih ustanova, članica Udruženja u međunarodnu studiju o zadovoljstvu sestara poslom, koja je predstavljena od strane rukovodioca studije iz SAD.

Tokom Kongresa održano je devet usmenih i dve poster sesije na kojima je prezentovano 166 od ukupno 174 prijavljena rada. Nagrađeni radovi se sledeći:

 1. Zaustavljanje srca u toku kardiohirurške operacije -Kardioplegija, Danilo Vukadinović Univerzitetska dečja klinika „Tiršova“ Beograd.
 2. Aspekti kvaliteta rada medicinskih sestara u operacionim salama, Aleksandar Đorović Opšta bolnica Kruševac.
 3. Primena leka Osimertinib-a u lečenju karcinoma pluća – prikaz slučaja, Milena Lovas, Institut za onkologiju u radiologiju Srbije.
 4. Uloga strukovne babice kod prevencije i prepoznavanja urgentnih stanja u postnatalnom periodu, Tatjana Lelić, GAK Narodni front, Beograd.
 5. Primena intravenske trombolitičke terapije kod akutnog ishemijskog moždanog udara, Aleksandra Parezanović, Opšta bolnica, Čačak.
 6. Uloga medicinske sestre u rehabilitaciji pacijenata nakon infarkta miokarda, Marko Ćertić, Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac.
  1. Razlike u intradijaliznom prinosu u zavisnosti od smene pacijenata, Ivana Bogunović, KBC Zvezdara.
  2. Bolest današnjice – tumori testisa, Dragana Radovanović, Opšta bolnica Čačak.
  3. Hiponatremija, Vesna Zlatković, UKC Srbije.
  4. Diabetes mellitus u trudnoći, Jovana Miljojković,  Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija
  5. Suštinski značaj mentorstva kod novoprimljenih medicinskih sestara, Sanja Stanković, Vojnomedicinska akademija, Beograd.

UMSTBS izražava posebnu zahvalnost koleginicama Elviri Mekić I Katerini Ivanovskoj  za prezentaciju rada, iz Severne Makedonije za učestvovanje i prezentovanje rada na temu:”Tretiranje Fournie gangrene i nekrotzirajućeg fascita skrotuma i abdominalnog zida kod pacijenta sa nekontroliranim dijabetesom tipa II”. Za  doprinos radu i promociju UMSTBS, dodeljeno je priznanje dr Miletu Despotoviću, profesoru strukovnih studija sa Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, Kruševac .

Tokom Kongresa održane su dve radionice koje su vodili profesori sa Katedre za zdravstvenu negu, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Radionicu Premošćavanje generacijskog jaza „od neprilike do prilike“ realizovala je prof. dr Dragana Simin, dok su prof. dr Dragana Živković (on-line uključenje) i prof. dr Dragana Milutinović sprovele radionicu Konzervativni tretman urinarne inkontinencije kod žena.

Kolege sa Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i GAK Narodni front Beograd su predstavili Nacionalni program podrške dojenju, razvojnoj i porodično orijentisanoj nezi novorođenčeta, dok su kroz interaktivnu diskusiju predstavljene inovacije i iskustva iz prakse na temu obuke novozaposlenih medicinskih sestara i unapređenja obrazovanja budućih medicinskih sestara kroz implementaciju kliničke prakse iz oblasti onkologije.

Takođe, su održana i dva komercijalna predavanja i to kompanije FARMIX na temu LISA metoda aplikacije plućnog surfaktanta kod prematurusa i kompanije ZEPTER na kojem su predstavljeni proizvodi za prečišćavanja vazduha i primenu hipersvetlosne terapije.

Opšta ocena Simpozijuma je 4,80, a 82,2% učesnika je smatralo da su na Simpozijumu stekli nova saznanja primenjiva u praksi.

Ovim putem izražavamo zahvalnost Ministarstvu zdravlja R.Srbije i KMSZTS koji su podržali skup i bili pokrovitelji Nacionalnog Kongresa glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem, održanog na Tari u hotelu Omorika od 22.11.-26.11.2023.godine.

 

Predsednica Stručnog odbora Simpozijuma                                            
Prof. dr Dragana Milutinović                                   

Predsednica UMSTBS
Dijana Otašević, dipl. med. sestra