XXI Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem, od 15.05. do 19.05.2024. godine

Udruženja medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije (UMSTBS), organizuje XXI Nacionalni Simpozijum sa međunarodnim učešćem, koji se održava  od  15.05. do 19.05.2024. godine, u Hotelu “Breza“ u Vrnjčkoj Banji, i poziva medicinske sestre, ginekološko akušerske sestre-babice, zdravstvene tehničare, lekare, saradnike  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih, visokih škola i fakulteta zdravstvene struke, da prijave stručni rad, za učešće  Nacionalnom Simpozijumu sa međunarodnim učešćem.