Obaveštenje: rok za predaju sažetaka EONS14!

Dragi članovi EONS-a,

Ovo je samo ljubazni podsetnik vezan za naš raniji poziv da predate sažetak za EONS14 konferenciju

Kategorije za ovu godinu su:

  • Digitalne inovacije u zdravstvu
  • Palijativna nega i briga na kraju života
  • Bezbednost pacijenata i  bezbednost na radu
  • Nega raka: SARS-CoV-2 i rak
  • Profesionalna pitanja u nezi raka
  • Promocija zdravlja, prevencija i skrining
  • Podržavajuća nega i upravljanje simptomima
  • Etika u zbrinjavanju karcinoma.

 Rokovi za apstrakte:

Krajnji rok za apstrakte je sreda, 5. maj 2021. u 21:00 CEST.

Za apstrakte koji se kasno  dostavljaju  (LBA) krajnji rok je * utorak, 17. avgust 2021. u 21:00 CEST.

Predaja rezimea:

Pošaljite sažetak ovde

Više informacija: https://cancernurse.eu/eons14/

Veliko hvala ako biste mogli dalje da prosledite ove informacije svojim članovima i kolegama.

Unapred se zahvaljujem na vašem učešću.

Srdačan pozdrav,

Rudi Briké
EONS Secretariat

ENG