Najave KE
Predavanje sa pismenim rešavanjem testa, 06 .11.2019. u Opštoj bolnici Valjevo, Sinđelićeva br. 62, Valjevo
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: Značaj emocionalne i socijalne inteligencije u komunikaciji medicinske sestre sa pacijentom

Broj odluke : 153 - 02 - 01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019

Broj akreditacije : D-1-888/19

Učesnici ostvaruju 5 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Nacionalni Simpozijum medicinskih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege sa međunarodnim učešćem

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica Republike Srbije, poziva medicinske sestre, zdravstvene tehničare, ginekološko akušerske sestre-babice, lekare, stomatologe, saradnike  iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalja iz okruženja, nastavnike i profesore zdravstvene nege srednjih i visokih škola zdravstvene struke, da uzmu učešće na Nacionalnom Simpozijumu glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege, sa međunarodnim učešćem, koji se tradicionalno održava, u Hotelu “Omorika“ na Tari, od 27.11. do 01.12.2019. godine.  

Molimo učesnike Simpozijuma da blagovremeno izvrše rezervaciju  smeštaja u Hotelu"Omorika"! 

 

 

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa,17.10.2019. VMC-Slavija, ul. Pasterova br. 3, Beograd
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Predavanje sa pismenim rešavanjem testa

Tema: “Mentalnohigijenski pristup porodici i braku”

Broj odluke : 153 – 02 –01685/2019 - 01 doneta 19.08.2019.

Broj akreditacije : D-1-894/19

Učesnici ostvaruju 5 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJEM RADOVA

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PRIJEM RADOVA ZA
SIMPOZIJUM GLAVNIH SESTARA I BABICA, SESTARA I BABICA IZ PRAKSE I PROFESORA ZDRAVSTVENE NEGE

Poštovane koleginice i kolege, uvaženi saradnici,

Obaveštavamo Vas, da je, produžen rok za prijem sažetaka radova do 06.10.2019. godine, na molbu velikog broja zainteresovanih učesnika Simpozijuma glavnih sestara i babica, sestara i babica iz prakse i profesora zdravstvene nege UMSTBS, koji se održava na Tari u hotlu“Omorika“ od 27.11-01.12.2019.god.

Molimo Vas da do navedenog roka dostavite vaše sažetke radova, kako bi blagovremeno bili najavljeni u Programu Simpozijuma.

 

                                                                                              Stručni odbor Simpozijuma

Izveštaj sa Nacionalnog Simpozijuma medicinskih sestara-tehničara u gerijatriji

U organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije , sekcije sestara u gerijatriji, održan je I Nacionalni simpozijum medicinskih sestara- tehničara u gerijatriji 12.septembra 2019.godine u KBC”Zvezdara”.

Suorganizator održavanja Simpozijuma bilo je KO za gerijatriju “Prof.dr Petar Korolija” KBC Zvezdara, Beograd.

Pokrovitelj Simpozijuma je  Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.

Simpozijum je akreditovan za: medicinske sestre i zdravstvene tehničare, lekare, specijaliste interne medicine, gerijatrije, stomatologe, farmaceute, biohemičare, socijalne radnike

Pročitajte više
Stručni sastanak I kategorije, DZ Zvezdara,ul. Olge Jovanović 11, Beograd, 02.10.2019.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije organizuje:

Stručni sastanak I kategorije sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Broj odluke : 153-02-1413/2019-01,doneta 20.05.2019.

Broj akreditacije : D-1-648/19

Učesnici ostvaruju 2 boda

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde

Izveštaj o realizovanom studijskom putovanju Beograd - Ljubljana - Milano - jezero Komo,19.5.- 25.5.2019.
U organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, u periodu od 19.5.- 25. 5.2019. godine realizovano je studijsko putovanje Ljubljana – Milano.

Studijsko putovanje je realizovano uz svesrdnu pomoć agencije Evro turs. Na studijskom putovanju učestvovale su medicinske sestre iz zdravstvenih ustanova Beograda i Srbije. Planom utvrđeni program je u potpunosti realizovan.
Pročitajte više
Izveštaj o V Nacionalnom kongresu
Nacionalni V Kongres sa međunarodnim učešćem UMSTBS održan je u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „Breza“ od 08.05. do 12.05.2019. godine u organizaciji Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Republike Srbije.
Pročitajte više