Najave
Valjevo, Sala za predavanje OB - Stručni sastanak i rešavanje testa održaće se 16.04.2015.

Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica republike Srbije organizuje

  • Stručni sastanak za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
  • Rešavanje testa za medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Koji će se održati 16.04.2015. godine u sali za predavanja u OB u Valjevu, ul. Pasterova bb.

Prijava učesnika vršiće se do 10.04.2015. na faks Udruženja: 011/33-47-354 ili na e-mejl: umsts@ptt.rs

Broj akreditacije: br.  D-1-  397/15, br. D -1-   2070/14

Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 12

Smederevo, Dom kulture - Stručni sastanak za medicinske sestre i zdravstvene tehničare održaće se 03.i 04.04.2015.

Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica OB “Sveti Luka” iz Smedereva
Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Doma zdravlja iz Smedereva

U organizaciji UMSTBS, matičnog Udruženja, svake godine,tradicionalno, Udruženje medicinskih sestara , tehničara i babica OB “Sveti Luka” i Doma  zdravlja iz Smedereva obeležavaju 7 april – svetski dan zdravlja.

Svetska zdravstvena organizacija za 7 april – svetski dan zdravlja, definiše  teme  iz oblasti bezbednosti zdravlja i  zdravih stilova života sa namerom da se stanovništvu skrene pažnja  na štetna dejstva i predoče mere  prevencije.

Programom  kontinuirane medicinske edukacije , Udruženje  medicinskih  sestra, tehničara i babica  Opšte bolnice “Sveti Luka” i Doma zdravlja iz Smedereva, planirane su  teme preporučene od strane Svetske zdravstvene organizacije . Cilj nam je  da  pošaljemo  poruku široj javnosti da smo na izvoru informacija i sticanja novih znanja za potrebe očuvanja i unapređenja zdravlja celokupne populacije.

Budite sa nama i ovog aprila u misiji širenja znanja za potrebe  stručne prakse.

03.04.2015. Stručni sastanak za medicinske sestre i zdravstvene tehničare u Dom kulture u Smederevu.

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

04.04.2015. Stručni sastanak za medicinske sestre i zdravstvene tehničare u Dom kulture u Smederevu.

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Info klinika, Televizija Pink 3

 

Učesnici: Ivanka Adžić, presednik UMSTBS, Milunka Mladenović, Specijalna bolnica "Sveti Sava" Beograd

Beograd, Dom zdravlja Zvezdara - Stručni sastanak i rešavanje testa 21. 03. 2015. godine
Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica republike Srbije organizuje
  • Stručni sastanak za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
  • Rešavanje testa  za lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i saradnike

Koji će se održati 21.03.2015. godine u sali za predavanja u Domu zdravlja Zvezdara, ul. Olge Jovanović br.11 Beograd.

Broj akreditacije: br.  D-1-  2074/14, br. D -1-   2071/14
Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 12

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Beograd, VMA - Stručni sastanak i rešavanje testa 07. april 2015. godine
Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica republike Srbije organizuje
  • Stručni sastanak za medicinske sestre i zdravstvene tehničare
  • Rešavanje testa  za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare

Koji će se održati 07.04.2015. godine u amfiteatru VMA u Beogradu, Crnotravska 17.

Broj akreditacije: br.  D-1-  974/14, br. D -1-  964/14
Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 12

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.