Najave
barajevo
Stručni sastanak DZ Barajevo 20.02.2016.god.

Udruženje medicinskih sestara tehničara organizuje

•    Jednodnevni stručni sastanak
•    KE – rešavanje testa

Broj odluke:   153 – 02 – 2580/2015 -  01 doneta 18.08.2015.
Broj akreditacije: D-1- 1426/15

Broj odluke:  153 – 02 –1696/2015-01,  doneta 27.05.2015.
Broj akreditacije: D-1- 1073/15

 

Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 12

OB Leskovac
Stručni sastanak OB Leskovac 20.02.2016.
Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica republike Srbije organizuje

•    Jednodnevni stručni sastanak
•    KE – rešavanje testa

Broj odluke:   153 – 02 – 2580/2015 - 01 doneta 18.08.2015.

Broj akreditacije: D-1- 1424/15

Broj odluke:   153 – 02 – 3890/2015 - 01,  doneta 17.11.2015.

Broj akreditacije: D-1- 1855/15

 

Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 11

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

krusevac
Stručni sastanak OB Kruševac, 17.02.2016.god.

Udruženje medicinskih sestara tehničara organizuje

•    Jednodnevni stručni sastanak
•    KE – rešavanje testa

Broj odluke:   153 – 01 – 628/2015 -  01 doneta 16.03.2015.
Broj akreditacije: D-1- 405/15

Broj odluke:  153 – 02 –1696/2015-01,  doneta 27.05.2015.
Broj akreditacije: D-1- 1855/15

 

Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 12

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

XV Simpozijum UMSTBS 18-22.05.2016.

Poštovane koleginice, cenjeni saradnici,

Radno smo započeli 2016.godinu  sa namerom da zajedno sa Vama realizujemo plan stručnih aktivnosti Udruženja. Organizacija stručnih sastanaka u zdravstvenim ustanovama Republike Srbije je redovna aktivnost u cilju pružanja podrške potrebi učenja u kontinuitetu i sticanju uslova za obnovu licence.

Pred nama je maj 2016.godine, Tara, Hotel „Omorika“ i organizacija XV Simpozijuma.

Pročitajte više
Plan mesečnih aktivnosti za januar - jul 2016. godine

Plan mesečnih aktivnosti za period Januar - Jul 2016. godine možete pogledati ovde.

vma
Stručni sastanak Beograd, VMA, 11.02.2016.
Udruženje medicinskih sestara-tehničara i babica republike Srbije organizuje

•    Jednodnevni stručni sastanak
•    KE – rešavanje testa

Broj odluke:   153 – 02 – 628/2015 -  01 doneta 16.03.2015.

Broj akreditacije: D-1- 404/15

Broj odluke:  153 – 02 –2580/2015-01,  doneta 18.08.2015.

Broj akreditacije: D-1- 1422/15


Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 12

Kompletan program i uslove prijave preuzmite ovde.

Studijsko putovanje - Štokholm

Poštovani,

Udruženje  medicinskih sestara, tehničara i babica  Republike Srbije organizuje   Studijsko putovanje  u periodu od  27.05.- 08.06.2016. godine posetom  zdravstvenih i obrazovnih institucija u Nemačkoj, Švedskoj, Danskoj i Austriji.

Pozivamo Vas  da budete deo tima sestara Zdravstvenih ustanova Srbije koje će i na ovom Studijskom putovanju imati mogućnost da razmene iskustava sa kolegama navedenih Evropskih država.

Pročitajte više
srce
Apel

Nemili događaj 12.01.2016.godine kada je na radnom mestu u Domu zdravlja u Šapcu naša koleginica Ljubinka Popović izgubila život od pacijenta nasilnika i sve učestalijih verbalnih i fizičkih napada na medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, obraća se sestrinskoj i široj javnosti, sestrinskim regulatornim telima i instucijama apelom da se pod hitno iznađu instrumenti zaštite i bezbednih uslova rada.

Pročitajte više