Najave
hotel Omorika Tara
Izveštaj sa XV simpozijuma na Tari

                                                        I Z V E Š T A J

Sa XV Simpozijuma Udruženja medicinskih sestara – teničara i babica Repubike Srbije, održanom u period od 18.-22.05.2016.godine na Tari u Hotelu “Omorika”

Simpozijum je akreditovan kod zdravstvenog saveta Srbije,

Broj odluke: 153-02-509/2016-01. od 03.03.2016.godine

Broj akreditacije: D -1- 327/16

Pročitajte više
Stručni sastanak OB Valjevo 21.06.2016.
Udruženje medicinskih sestara tehničara organizuje
  • Predavanje sa rešavanjem testa

Broj odluke:  153 – 02 –509 /2016 - 01,  doneta 03.03.2016.
Broj akreditacije: D-1- 321/16

Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 10
OB Sabac
Stručni sastanak OB Šabac 09.06.2016.

Udruženje medicinskih sestara tehničara organizuje

  • Predavanje sa rešavanjem testa

Broj odluke:  153 – 02 –2580 /2015 - 01,  doneta 18.08.2015.
Broj akreditacije: D-1- 1422/15

Ukupan broj bodova eksterne edukacije: 12

XV Simpozijum Tara 18.-22.05.2016.

Zdravstvene ustanove

  • Direktori, glavne sestre,
  • Koleginice i kolege, saradnici

Poštovani,

 XV Simpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, koji se  i ovog maja održava na Tari, u Hotelu  „Omorika“,  od 18.-22.05.2016. godine,  ima za cilj da kroz plenarnu tematiku  istakne  doprinos medicinskih sestara  kako u očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u službi sprovođenja programa društvene brige za zdravlje stanovništva R.Srbije, tako i u procesu dijagnostike, lečenja i rehabilitacije.

Pročitajte više
Plan mesečnih aktivnosti za januar - jul 2016. godine

Plan mesečnih aktivnosti za period Januar - Jul 2016. godine možete pogledati ovde.

Studijsko putovanje - Štokholm

Poštovani,

Udruženje  medicinskih sestara, tehničara i babica  Republike Srbije organizuje   Studijsko putovanje  u periodu od  27.05.- 08.06.2016. godine posetom  zdravstvenih i obrazovnih institucija u Nemačkoj, Švedskoj, Danskoj i Austriji.

Pozivamo Vas  da budete deo tima sestara Zdravstvenih ustanova Srbije koje će i na ovom Studijskom putovanju imati mogućnost da razmene iskustava sa kolegama navedenih Evropskih država.

Pročitajte više
srce
Apel

Nemili događaj 12.01.2016.godine kada je na radnom mestu u Domu zdravlja u Šapcu naša koleginica Ljubinka Popović izgubila život od pacijenta nasilnika i sve učestalijih verbalnih i fizičkih napada na medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srbije, obraća se sestrinskoj i široj javnosti, sestrinskim regulatornim telima i instucijama apelom da se pod hitno iznađu instrumenti zaštite i bezbednih uslova rada.

Pročitajte više